HELSENORGE

Personvernombudet på Haraldsplass diakonale sykehus

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

I tillegg til å gi råd og informasjon, skal personvernombudet blant annet:

 • Kontrollere virksomheten sin etterlevelse av personvernregelverket.
 • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser.
 • Samarbeide med, og være kontaktpunkt for Datatilsynet
 • Håndtere forespørsler fra, og bistå personer som er registrert i virksomheten.
 • Bidra til å sikre at virksomheten alltid har oversikt over behandlingen av personopplysninger.

Organisering og ansvar

Personvernombudet er organisatorisk tilknyttet HR-avdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Stillingen rapporterer i utgangspunktet til HR-direktør. Etter avtale mellom De private ideelle stiftelsene i Helse-Vest, fungerer rollen som personvernombud for følgende virksomheter:

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
 • Betanien sykehus
 • Solli DPS
 • Voss DPS
 • NKS Jæren DPS
 • Haugesund Revmatismesykehus
 • Haraldsplass Diakonal Stiftelse
 • NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus

Personvernombudet opptrer som en uavhengig rådgiver og kan ikke instrueres av ledelsen eller andre iht. utføring av sine oppgaver.

Det er alltid virksomheten som er ansvarlig for å sikre at personopplysninger som behandles i virksomheten behandles innenfor rammene av gjeldende lover og regler.

Kontaktinformasjon

Ved forespørsel som gjelder innsyn, retting, sletting eller sperring av journal vises det til egne nettsider om dette. https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/nyheter/na-kan-du-se-hvem-som-har-apnet-journalen-din

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post.

Espen Ellingsen Garmannslund, personvernombud for Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Betanien Bergen, Haugesund revmatismesykehus, NKS Jæren DPS, Solli sykehus, Voss DPS NKS og NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus.​

Tlf. 40 21 52 88

E-post: personvernombudet@haraldsplass.no

Ansatte i virksomhetene anmodes om å bruke e-postadresse fra arbeidsgiver i kontakt med personvernombudet, ikke privat e-post.

Postadresse

Haraldsplass Diakonale Sykehus
HR-avdeling v/Personvernombudet
Postboks 6165
5892 Bergen

Fant du det du lette etter?