HELSENORGE

Prestetjenesten

Sykehusprestene Kristin Lødøen Hope, John Kristian Rolfsnes og Leif Oma betjener Haraldsplass Diakonale sykehus, VID vitenskapelige høgskule, Solli DPS, Siljuslåtten sykehjem og Domkirkehjemmet. 

Sykehusprestens viktigste oppgave er å gi deg og dine pårørende samtalestøtte og rom for refleksjon i din aktuelle livssituasjon. Sykdom og uro omkring egen helse og framtid innvirker ofte på tanke- og følelsesliv. Sykehusets samtaletilbud med sykehusprest er livssynsuavhengig og inngår i sykehusets helhetlige pasienttilnærming.

Prestetjenesten formidler kontakt med alle tros- og livssyns samfunn og er tilgjengelig alle dager mellom 08:00 og 18:00. Personalet på avdelingene er behjelpelig med å formidle kontakt.

​Noen å snakke med?

Å være innlagt på sykehus kan av forskjellige årsaker utløse behov for samtale og personlig nærvær. Små eller større endringer i egen livssituasjon og relasjonelle nettverk, kan fremkalle behov for å reflektere og sortere i tanke- og følelsesliv. Mange bruker prestetjenesten for å snakke om livet "her og nå", om sine håp, sin uro og frykt, eller om spørsmål som angår tro og livssyn, eller trenger et kompetent medmenneske som bare kan være tilstede og dele stillheten. 

Prestene er utdannet og trenet i å være støttende samtalepartnere. Samtalen foregår alltid på pasientens / pårørendes premisser. Alle har rett til å få snakke med en prest, og kan be personalet kontakte prestetjenesten eller selv ta kontakt.


Mange tar kontakt med sykehusprest når;
de trenger noen å snakke med om hvordan de har det og opplever det å være innlagt på sykehus.

de ønsker hjelp til å sortere i tanker og følelser.

de ønsker å meddele viktige hendelser i sin livshistorie.

de vil snakke om ulike tema knyttet til tro og livsspørsmål.

de ønsker å bli bedt for, høre ord fra Bibelen, motta nattverd eller å bli velsignet.

I tillegg til individualsamtaler tilbyr prestetjenesten også undervisning, veiledning og samtalegrupper, både for pasienter, pårørende og personalet. Ta kontakt for mer informasjon.

Vi som er sykehusprester:

 • er tilgjengelige for pasienter, pårørende og ansatte
 • vil møte deg på dine premisser og med respekt for ditt ståsted
 • har bred erfaring og høy kompetanse i å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner
 • har taushetsplikt
 • er del i det tverrfaglige arbeidet i sykehuset
 • er ordinerte prester i Den norske kirke

Personalet på avdelingen er behjelpelig med å formidle kontakt

Kapell - hjerterommet 

Midt i sykehuset ligger kapellet, eller hjerterommet som vi også kaller det. Du finner det i rett ved inngangen til B blokken i 1. etg., vis á vis apoteket. Kapellet er også egnet som et stille rom hvor du kan tenne lys, og skrive en bønn i den åpne boken: "Mine tider er i din hånd". Personalet kan forklare og vise deg vei!  

Søndagshilsen

Hver helg skriver prestene en hilsen til pasientene med utgangspunkt i søndagens bibeltekst. Den får pasientene levert på frokostbrettet søndag morgen, og er også tilgjengelig på sykehusets intranett sider. Her er en link til de siste utgavene:

26.06.22 Barn som beveger og berører

19.06.22​ "Aqua vitae"

12.06.22 Lange linjer

1.Pinsedag 2022​ - Hvil i min kjærlighet

29.05.22 "Handledning"

22.05.22 Fadervår​​

08.05.22 Hald fast

01.05.22 Tjeneste og lederskap

24.04.22 Troens mysterium

17.04.22 En følelse av sammenheng

14.04.22 En fotvask til etterfølgelse og et livgivende måltid

10.04.22 Forventning

03.04.22 Takk for maten!

27.03.22 Glede

20.03.22 En hjelpende hånd

31.03.22 Viktigere enn ha ha rett, er å gjøre rett!

06.03.22 Bøn

27.02.22 Skjerpe sansene

20.02.22 Livets opp- og nedturer

13.02.22 Kvardagen

06.02.22 Hverdagsmenneske

30.01.22 Håp som livskraft

23.01.22 Kviledagen

16.01.22 Nåde

09.01.22 Velsignelse fra dypet

02.01.22 Å strekke seg mot lyset

24.12.21 Guds kjærleiks lys

19.12.21 Josef - mannen som elsket Maria!

12.12.21  Kontrastar i livet​​

28.11.21 Tenn lys! Vær håp!

21.11.21 Håp - midt i alt som skjer

14.11.21 Jesus og Peter går på vannet

07.11.21 Å lyse for hverandre - Allehelgensdag

31.10.21 Å anerkjenne egne sprekker - Bots- og bededag

24.10.21 Lyset etter mørket

17.10.21 Å leve i relasjon

10.10.21 Nedanfrå og opp

03.10.21 Gresset grønnere

26.09.21 Hvor er Gud?

19.09.21 Herre over dødens makt

12.09.21 Salig?

05.09.21 Å være der man er

29.08.21 "Fordi jeg fortjener det?"

22.08.21 Skikkelighet

15.08.21 Jesus og troppen

08.08.21 Tjuveri?

01.08.21 Tilgivelse

25.07.21 Ingen fordømmelse

18.07.21 Likhet

11.07.21 Lengsel

04.07.21 Det er bruk for hver enkelt av oss

27.06.21 Å bygge hus på fjell

20.06.21 Tegnet med korsets tegn

13.06.21 Hva leter du etter?!

06.06.21 Å tenke stort om smått

30.05.21 Heldige dei som ser...

23.05.21 Trenger du advokat?

16.05.21 Å sjå lyset

09.05.21 Å høre til

02.05.21 Livskraft

25.04.21 Å speile kjærleiken

18.04.21 En kjent stemme

11.04.21 Også klippen har revner og løse stener!

04.04.21 Håp (1. påskedag)

28.03.21 Takknemlighet (Palmesøndag)

21.03.21 Lykkelig, forvirret og velsignet

07.03.2021   Kampen for det gode

28.02.2021 - Hvis du tenker godt om meg, blir jeg bedre

21.02.2021 "Vik bak"

14.02.2021 Uro for framtida

07.02.21 - Livets stjernestunder

31.01.21 Eit lite frø av kjærleik...

24.01.2021 Kvifor meg?

17.01.2021 - Den modige samtalen

10.01.2021 "Same, same, but different"

03.01.2021 - Namnet skjemmer ingen

24.12.2020 - Himmel på jord

20.12.2020 - Advent - Glede, håp og forventning

13.12.2020 - Slepp lyset inn!

06.12.2020 - Hjemkomsten

22.11.2020 - Den nådefulle dommaren

15.11.2020 - Orkanens øye

08.11.2020 - What´s in it for me

01.11.2020 - Dei som sørgjer skal bli trøysta

25.10.2020 - Sola gratia - bare nåde!

18.10.2020 - "Gla´i deg!"

11.10.20 - Kampen for deg gode

04.10.20 - Å leve med sin sykdom

27.09.20: Jesus bryr seg

06.09.20: Effata - Lat deg opp!

13.09.20: Omsorgsfull dømmekraft

06.09.20: Vingårdssøndag - 

23.08.20: Bekymringer

09.08.20: Livsendrende relasjoner

26.07.20: Verdifull skatt

19.07.20: Ingen å misse

12.07.20: Då livet snudde

Gudstjeneste

Hver tirsdag 11:30 er det en kort hverdagsgudstjeneste. Ca. 1 gang i måneden er gudstjeneste med nattverd søndag formiddag kl 11:00.  

Bønnekrukke

Ved inngangen til kapellet henger bønnekrukken. Her kan du legge dine bønneønsker anonymt. Hver uke, under hverdagsgudstjenesten og når det er gudstjenester søndag formiddag, blir bønnekrukken plassert på alteret i kapellet hvor det blir bedt anonymt og samlet for krukkens bønneønsker.

Andre religioner, tros- og livssynssamfunn

Alle pasienter kan få kontakt med sitt eget tros- eller livssynssamfunn om de ønsker det. Prestene vil være behjelpelige med dette.
Mer informasjon finner du på:

Trooglivssyn.no

Bårekapellet

Sykehuset har et vakkert bårekapell hvor det legges til rette for avskjed for den avdøde. Dette kan skje enten ved syning eller båreandakt med sykehusprest til stede. Et begravelsesbyrå må legge til rette praktisk for syning/båreandakt.

Undervisning

Prestene tilbyr undervisning overfor personalet. Aktuelle tema kan være:

 • Pasientens åndelige og eksistensielle behov og ressurser
 • Mennesker i sorg og livskriser
 • Livsmestring og håp 
 • Kommunikasjon og etikk overfor pasienter, pårørende og kolleger
 • Omsorg for omsorgsarbeideren
 • Verdighet omkring døden
 • Riter i det livssynsåpne samfunn
 • Flerkulturell kommunikasjon
 • Den vanskelige samtalen
 • Livet som helsearbeider - mellom ideal og virkelighet
 • Preste- og samtaletjenesten - en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet?

Pastoralklinisk utdanning (PKU) og praksisveiledning i sjelesorg

Haraldsplass Diakonale sykehus tilbyr Pastoralklinisk videreutdanning (PKU) opp til masternivå (120 sp.), og praksisveiledning i sjelesorg og eksistensielle samtaler for studenter innenfor fagområdene teologi, diakoni og sykepleie.

PKU utdanning er et samarbeid mellom det teologiske menighetsfakultet (MF) som faglig ansvarlig, og Haraldsplass Diakonale sykehus som godkjent kurssted, og rettes spesielt mot prester og diakoner, men er åpen for andre kirkelige medarbeidere eller fra søkere der sjelesørgerisk samtalestøtte inngår som en vesentlig del av arbeidsoppgavene.  

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste.  Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert.

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5 stp kortkurs i et aktuelt sjelesorgfagligemne kan evt. inngå i PKU kurset som et tillegg.

Veilederutdanningen i PKU er en pedagogisk / teologisk spesialistutdanning som krever flere års studium og veiledet erfaringspraksis. For tiden innehar én av HDS´ sykehusprester denne kompetansen som godkjent PKU veileder. Det er det Det teologiske Menighetsfakultetet (MF) ved Sertifiseringskomiteen som står ansvarlig for opptak, utdanning og godkjenning av veiledningskandidater og veiledere i PKU.

PKU bygges opp omkring et intensivkurs over 11 uker (400 veiledende timer) eller med utvidet tidsramme over 6-8 måneder fordelt over 28 kursdager. I Norge er ett slikt kurs kurs på grunnleggende nivå, PKU1, vanligvis obligatorisk for å få ansettelse som sykehusprest. Fortsetter man ut over det, til PKU2 og PKU3, må man være innrullert i "Masterprogrammet Klinisk sjelesorg" i regi av det teologiske menighetsfakultet. For å få denne 120 poengs disiplinbaserte mastergraden, kreves det i tillegg til PKU 1, 2 og 3, en masteroppgave og gjennomføring av en del mindre teoretiske kurs i sjelesorg. HDS har inngått avtale med Menighetsfakultetet om driften av dette utdanningsprogrammet. Mastergraden er således en spesialistutdanning i sjelesorg.

Et PKU kurs har tre hovedfokus:

 • Kunnskap, dvs læringsprosesser som fremmer sjelesorgfaglig kunnskap og innsikt.
 • Ferdigheter, dvs læringsprogrammer som fremmer sjelesorgfaglige ferdigheter, faglig modenhet og personlig integritet.
 • Generell kompetanse, dvs læringsprosesser som fremmer personlig modenhet og selvinnsikt.

Man kan lese mer om PKU på:

https://www.mf.no/studiekatalog/klinisk-sjelesorg

Norsk PKU har en gjensidighetsavtale med Association for Clinical Pastoral Education i USA, ACPE.edu.

Høytid og hverdag ved sykehuset

Sykehuset er et diakonalt sykehus og markerer det ved blant annet at kirkelige og offentlige høytider blir synlig og lett å se.

Fant du det du lette etter?