HELSENORGE

Sykkel-VM i Bergen 2017

​Under mesterskapet vil store deler av Bergen sentrum bli helt eller delvis stengt for biltrafikk i tidsperioden fra klokka 08.30 til 19.30. Kollektivtilbudet vil også bli endret til og fra sykehuset.

Alle som skal til Haraldsplass Diakonale Sykehus disse dagene blir anbefalt å reise kollektivt, sykle, eller gå dersom de kan eller tilstanden deres tillater dette.

Det vil ikke være mulig å kjøre i løypene eller krysse traseen med bil i dette tidsrommet. Gående og syklende kan krysse løypene på egne punkt. Vakter vil sluse folk over i puljer når det er trygt å passere.

Det vil vere muligå kjøre til Haraldsplass opp Klaus Hansens vei eller Hunstadsvingen fra Ibsens gate, forbi Kvinneklinikken og så inn til sykehuset fra denne siden.

Brann, politi og ambulanse – er sikra tilkomst til alle områder, også til sykehuset.

Kollektivtrafikk
Alle busslinjer til og fra sentrum blir lagt om før VM starter, og mange av holdeplassene i sentrum vil ikke være i bruk. Bergen busstasjon blir det sentrale knutepunktet for busstrafikken, også for deg som skal til Haraldsplass. Det vil bli opprettet en egen rute med hyppige avganger fra Bergen bystasjon til Haukeland sykehus, buss stop Haukeland Sjukehus N, der det er gangavstand til Haraldsplass (ca. 10 min.).

Beregn god tid til sykehuset
Fra torsdag 14. september til tirsdag 26. september:
E39 strekning Fjøsanger - Åsane, begge retninger:
- redusert kapasitet for vanlig biltrafikk
- på deler av strekningen blir ett av kjørefeltene reservert for buss for å sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken. Kun buss og taxi kan benytte bussfeltene, ikke bil.

Skyss sin hovedside for informasjon

Skyss sin oversikt over endringene for alle busslinjer som er berørt

Skyss sin egen karttjeneste der de mest berørte busslinjene er tegnet inn

Bergen Kommune har egne sider om Sykkel-VM

Arrangørens nettside

Fant du det du lette etter?