HELSENORGE

Utviklingsplan 2035

Hvordan løser vi fremtidens behov for spesialisthelsetjenester og sikrer pasientene våre gode tjenester?

​Hva er en utvklingsplan?


Organisering av arbeidet

Arbeidet løses gjennom linjeorganisasjonen, gjennom etablerte organ.


Nasjonale og regionale føringer

Strategi og føringer ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Presentasjoner og oppsummeringer fra ulike arbeidsmøter

Utkast til utviklingsplan 2035

Fant du det du lette etter?