Ytre miljø

Haraldsplass Diakonale Sykehus jobber for å bli Grønt sykehus i 2016.

Sykehusets miljøpolitikk

Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass
med høy aktivitet og utvikling. Sykehusdriften påvirker naturen gjennom
utslipp til luft, vann og jord, og naturressurser til produksjon av ulike produkt.

Miljøarbeidet ved sykehuset skal bidra til å gjøre denne påvirkningen minst mulig, og bidra til forebygging av helseproblem som kan komme av forurensninger.

Haraldsplass diakonale sykehus skal ha fokus på miljøaspekter som angår sykehuset, og har besluttet å bli sertifisert etter ISO 14001 standarden. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring, for å sikre at sykehuset oppnår en forbedring av sin miljøprestasjon.

Overordna miljømål

 1. Ha miljøbevisste medarbeidere.
  1. Miljøindikatorer: medarbeidere bestått e-læringskurset Ytre miljø, resirkulering.Miljøvennlig transport til / fra jobb.
 2. Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann.
  1. Arbeide aktivt innenfor de betydelige miljøaspektene: videokonferanser / Lyncmøter, avfall, bygg, energi, innkjøp, utslipp til luft, vann og jord
 3. Redusere miljøpåvirkningen fra produkter
  1. Sette strengere miljøkrav enn myndighetenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig.
 4. Redusere ressursforbruket
  1. Ta i bruk tekniske og organisatoriske løsninger som er positive for det ytre miljø
  2. Planlegge byggeprosjekter og ombygginger for å oppnå gode miljøløsninger
 5. Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.