Barn som pårørende

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette.

Barn som er pårørende trenger å bli sett, lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og oppfølgingen de trenger når en i familien er alvorlig syk.​

Barn ​under 18 år som er pårørende har mange lovfestede rettigheter. 

Hva sier loven om barn som pårørende?

​Helsepersonell har ifølge helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten et særskilt ansvar for å ha fokus på barna til pasientene.

Helsepersonell skal avklare om pasienten har barn, kartlegge barns behov for informasjon og oppfølging, og iverksette tiltak som er nødvendig.

Lovbestemmelsen har som formål: 

  • å sikre at barn blir fanget opp tidlig
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre​
Loven sier at det skal oppnevnes barneansvarlige på den enkelte avdeling og enhet. Barneansvarlig skal fremme og koordinere arbeidet med barn som pårørende.
 
Har du spørsmål om rettighetene til barn som er pårørende kan du spørre etter barneansvarlig på behandlingsstedet.


Hvordan hjelpe barn som er pårørende?

Hvis noe alvorlig skjer med foreldre eller søsken påvirker det hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet er ikke slik det pleier å være. 

For barn og unge kan dette påvirke deres trygghet og opplevelse av å være beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer. 

Samtidig vil de gjerne hjelpe til så godt de kan. 

Det finnes ikke noe enkelt svar på hvordan barn har det. Noen mestrer det som er vanskelig, mens andre strever.

På sidene under finnes mye god informasjon om hvordan man kan hjelpe barn som er pårørende.​​


​​På jakt etter tilbud til barn som er pårørende i din kommune?​​ (Barns beste - kommuneinformasjon)


Meg også - app og bok for barn og unge


 
 

​​Appen Meg også er beregnet på barn og unge som opplever sykdom i nær familie eller vennekrets. Det er Oslo Universitetssykehus som har utviklet appen som skal hjelpe barn og unge i en sårbar fase.

​Appen er utviklet i tett dialog med barn og ungdom som selv har vært pårørende.
 
Dagbokfunksjonen i appen åpner for å skrive eller tegne ned tanker og opplevelser. Du kan også lime inn bilder, og lage en loggbok over hvordan du har det fra dag til dag. ​Innholdet lagres lokalt og er passordbeskyttet. Man kan kronologisk scrolle gjennom tidligere innlegg som er datosortert. Les om opplevelser og tanker fra andre unge som har vært i liknende situasjon. Appen inneholder også idébank, humørgenerator og skjønnlitterære noveller.​

«Meg også» er laget for nettbrett og kan lastes ned helt gratis i AppStore eller Google Play.​

​ For spørsmål, kontakt Oslo Universitetssykehus på e-post​: 

​Meg også finnes også som bok. Spør etter boken ved behandlingsstedet.

For mer Informasjon og spørsmål kan Koordinator for barn som pårørende kontaktes; Anita Bøe Lagos 55979106

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.