Administrasjonsbygget 8C

I dette bygget ligger Ortopedisk poliklinikk, Sunniva uteteam og poliklinikk samt sykehusets administrasjon.

 
 

Kontakt

Kommunikasjonhttps://www.haraldsplass.no/avdelinger/kommunikasjonKommunikasjon