HELSENORGE

STRAT-KOG

STRAT-KOG er et forskningsprosjekt som inkluderer og følger opp pasienter med mild demens. 

I løpet av høsten 2021 skal vi begynne å inkludere pasienter i en studie som heter STRAT-KOG som er initiert av Neuro-SysMed og forskere tilknyttet Haraldsplass Diakonale Sykehus. Denne fokuserer på pasienter med mild demens og biomarkører hos disse. En biomarkør er noe som kan påvises i kroppen som kan fortelle noe om en person sin helsetilstand eller en underliggende tilstand. Det kan for eksempel være en blodprøve, funn ved bildediagnostikk eller i funn i ryggmargsvæske. 

Pasientene som skal inkluderes må være mellom 50-90 år gamle, ha mild demens og være villige til å bli undersøkt etter studiens protokoll med blant annet ryggmargsvæskeprøver og genetiske prøver. De skal følges opp hvert 2. år. Pasientene vil bli spurt om å donere bort hjernen til forskning etter at de har gått bort. Bare ved å undersøke hjernen, kan vi bli sikre på at vi har funnet rett diagnose og vi kan sammenligne symptomene pasienten hadde med funnene i hjernen. Målet er at vi får mer kunnskap om de ulike demenssykdommene og deres forløp og forhåpentligvis komme nærmere en behandling av disse sykdommene. 


Fant du det du lette etter?