HELSENORGE

Trine Hysing-Dahl

Trine Hysing Dahl
Foto: Ingrid Færøyvik

Trine Hysing-Dahl er spesialist i ortopedisk fysioterapi, med lang erfaring fra privat praksis. Hun har en mastergrad innen klinisk fysioterapi fra Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun underviser for både master- og bachelorstudentene i fysioterapi ved HVL. Hysing-Dahl gjennomfører PhD-prosjektet Development of a test battery for measurement of knee function in patients with patellar instability. Målet er å utarbeide et testbatteri bestående av spørreskjemaer og fysiske tester for å vurdere retur til idrett i den postoperative oppfølgingen av pasientgruppen.


Fant du det du lette etter?