HELSENORGE

Kirurgisk poliklinikk

Kirurgisk poliklinikk tar imot nyhenviste og pasienter som skal til kontroll til ortopedisk, gastroenterologisk, generell kirurgi og urologi. I tillegg utføres polikliniske operasjoner. Vi har også egen poliklinikk for kirurgiske pasienter som trenger sårbehandling etter operasjon.

Fant du det du lette etter?