Rettigheter

Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet. Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Dine rettigheter som pasient

 • Avbestilling av time/om du ikke møter

  Når du har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du tilbud om time. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått.

 • Barn og unge i familien

  Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din famili...

 • Brukermedvirkning

  Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) ønsker å involvere brukerne og gi dem mulighet til å delta i utformingen av tilbudet. Dialog og samhandling med representanter for brukerne er særdeles viktig for utvikling av tjenestene.

 • Din tilbakemelding er viktig

  Vi ønsker å kontinuerlig forbedre våre tjenester ved Haraldsplass diakonale sykehus, og din erfaring som pasient er avgjørende for oss. Derfor inviterer vi deg via SMS til å dele dine synspunkter gjennom noen spørsmål. Dette gir deg muligheten til å anonymt peke på hva som fungerer bra, samt hva vi kan forbedre. Din tilbakemelding er svært verdifull for oss.

 • Egenandel og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det e...

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som blant annet undersøker virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder.

Sist oppdatert 27.05.2021