Operasjonsavdeling

Vi har syv operasjonsstuer på avdelingen - henholdsvis to dagkirurgiske, og fem sentraloperasjonstuer.

Dagkirurgiske operasjoner utføres på pasienter med lettere lidelser som ikke har alvorlige tilleggssykdommer til hinder for hjemreise samme dag.

Vi utfører planlagte og øyeblikkelig hjelp operasjoner innenfor følgende områder:

  • Mage/tarm
  • Brokk
  • Plastikkirurgi
  • Urologi
  • Ortopedi

All planlagt kirurgisk virksomhet utføres fra mandag til fredag kl. 07:30 til 15:30. 

Akutt kirurgi utføres hele døgnet. 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Informasjon om oppmøtested finner du innkallingsbrevet.

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by