Seksjon for gastrokirurgi

Seksjon for gastrokirurgi tar imot pasienter til undersøkelse og behandling av sykdom og skader i fordøyelsessystemet. Dette omfatter både fordøyelsesorgan (spiserør, magesekk, tarm og endetarm) og tilhørende organer (lever, galle og bukspyttkjertel).

En mann iført hvit skjorte
Kristian Eeg Storli,
Seksjonsoverlegem PhD, spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi
En kvinne med langt hår smilende
Kristin Bentung Lygre,Overlege, Phd-kandidat, spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nærbilde av en mann som smiler
Maria Alejandra Decap Aguero
Overlege, spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi
Et nærbilde av en person som smiler
Kristina Stølen Ugelvik
Overlege, Spes​ialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann som smiler til kameraet
Arman Tadayoun
Overlege, spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi

 

Vi tilstreber korte ventetider. Les mer om ventetider på Helsenorge.no.

Seksjonen har spesialistkompetanse innen gastroenterologisk kirurgi

Gastrokirurgisk seksjon utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. Vi undersøker og behandler blant annet sykdommer i galleveier, tynn- og tykktarm. Utredningen innebærer alltid samtale med pasienten. Noen pasienter har behov for videre utredning med  røntgen (for eksempel ultralyd, CT eller MR) og/eller kameraundersøkelse (gastroskopi, koloskopi eller ERCP (undersøkelse av galleveier). En stor del av våre pasienter behandles for tykktarmskreft, og vi har høy kompetanse på kreftomsorg. Vi har også spesialutdannede sykepleiere, som følger opp pasienter som har eller får utlagt tarm (stomi). 

Tykktarmskreft er et av Haraldsplass Diakonale Sykehus sine satsningsområder. Vi har spesialisert oss på kirurgisk behandling av tykktarmskreft, og er blant sykehusene i Norge med best overlevelse for denne kreftformen (Kreftregisteret). Sykehuset var tidlig ute med å utvikle kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft, og vi følger anbefalingene i de nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av tykktarmskreft (LINK til de nasjonale retningslinjene). Det opereres over hundre pasienter med tykktarmskreft ved Haraldsplass hvert år. Haraldsplass er blant sykehusene i Norge med høyest andel kikkhullskirurgi, dvs ca 90%.

Seksjonen har vært involvert i flere forskningsartikler som er publisert i internasjonale medisinske tidskrift. I 2014 avla Kristian Eeg Storli doktorgrad (Ph.D) med tittelen: « The prognostic impact of radical laparoscopic surgical treatment of colon cancer". 

Det pågår for tiden et forskningsprosjekt om tykktarmskreft i samarbeid med Helse Bergen. Prosjektet ledes av Kristin Bentung Lygre (Haraldsplass) og Frank Pfeffer (Helse Bergen): "Relevance of liquid biopsies and surgery for improving survival of proximal coloncancer" (LINK til saken om tildeling av forskningsmidler fra Helse Vest) Det er planlagt flere publikasjoner fremover.

Seksjonen er også representert i en europeisk ekspertgruppe som har utviklet et kurs for gastrokirurger med undervisning og praktisk trening i kikkhullskirurgi for tykktarmskreft (LINK til ESCP CME-gruppe​).

I tillegg til behandling av tykktarmskreft, tilbyr vi kirurgisk behandling for godartete sykdommer i tynn- og tykktarm, for eksempel inflammatoriske tarmsykdommer (IBD; dvs Ulcerøs Kolitt og Mb Crohn), polypper og utposninger på tykktarm (divertikulose). Vi har også stort volum på operasjoner for gallestein. De fleste operasjonene utføres med kikkhullsteknikk. Vi kan tilby korte ventetider og høy kompetanse.

 • Operasjoner på tykktarm (total kolektomi, hemikolektomi, reseksjoner)
  • for tykktarmkreft (se også informasjonsside)
  • for godartete sykdommer, for eksempel IBD (inflammatorisk tarmsykdom) og utposninger (divertikulose)
 • Stomi-operasjoner
 • Operasjon for endetarmsfremfall
 • Koloskopi og sigmoidoskopi
  • Polyppfjerning
  • Stent
 • Operasjon for blindtarmbetennelse
 • Tynntarmsoperasjoner
 • Gallestensoperasjoner
 • ERCP
 • Gastroskopi​
 • Operasjon for spiserørsbrokk
 • Rektoskopi
 • Hemoroider
 • Analfistler
 • Analpolypper​

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Helsenorge

Helsenorge.no
Logg inn på Helsenorge.no for å endre eller avbestille time.

Slik finner du fram

Adresse

Ulriksdal 8
5009 Bergen
Hovedinngangen finner du på forsiden av bygget.

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by