Overleger ved seksjon for plastikkirurgi

Seksjon for plastikkirurgi

 • Thale Gjessing Uchermann Riisøen; Overlege, spesialist i plastikkirurgi.
 • Birgitta Iversen; Overlege, spesialist i plastikkirurgi.
 • Hildur Skuladottir; Overlege, PhD, spesialist i plastikkirurgi og leder for sekjson for plastikkirurgi.

Vi har god kapasitet og tilstreber korte ventetider.  For friske personer som kan opereres dagkirurgisk er det bare noen ukers ventetid.  For personer som har andre tilleggs sykdommer som enten gjør behandling, oppfølgning eller anestesi mer utfordrende kan ventetiden være noe lengre.

Se helsenorge.no for til enhver tid gjeldende ventetider.

 • Reduksjonsmammaplastikker                      
 • Gynekomasti 
 • Fjerning av overskuddshud på øyelokk der det foreligger synsinnskrenkning
 • Hidrosadenitt  
  Enkel håndkirurgi
 • Hudmaligniteter
  • Postbariatri:
  • Bukplastikker                                                
  • Overarmsplastikk                                          
  • Lårplastikk

Haraldsplass tilbyr små og store plastikkirurgiske operasjoner der noen inngrep gjøres dagkirurgisk, mens andre trenger innleggelse i forbindelse med kirurgi.  Personer som for eksempel opereres for overflødig hud etter slankeoperasjon, vil ofte trenge innleggelse. Haraldsplass har et tilstedeværende kirurgisk vaktteam slik at man er godt ivaretatt hele døgnet.

Kontakt

Slik finner du fram

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, passord til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by