Overleger ved seksjon for plastikkirurgi

Seksjon for plastikkirurgi

 • Thale Gjessing Uchermann Riisøen; Overlege, spesialist i plastikkirurgi.
 • Birgitta Ivarsen; Overlege, spesialist i plastikkirurgi.
 • Hildur Skuladottir; Seksjonsoverlege, PhD og spesialist i plastikkirurgi  

Se ventetider på Helsenorge.no. 

 • Postbariatri:
  • Bukplastikk
  • Overarmsplastikk
  • Lårplastikk
 • Brystreduksjon
 • Gynekomasti
 • Hidrosadenitt kan henvises for kirurgi etter vurdering og behandling av hudlege
 • Hudkreft som basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom
 • Enkel håndkirurgi
 • Fjerning av overskuddshud på øyelokk der det foreligger synsinnskrenkning

Haraldsplass tilbyr små og store plastikkirurgiske operasjoner. Noen inngrep kan utføres i lokalbedøvelse, andre gjøres dagkirurgisk, men ved større operasjoner er det ofte behov for innleggelse. Haraldsplass har et tilstedeværende kirurgisk vaktteam slik at pasientene er godt ivaretatt hele døgnet.

Kontakt

Slik finner du fram

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by