Seksjon for urologi

Seksjon for urologi utreder og behandler sykdommer i urinveiene for menn og kvinner. Urologi omfatter i tillegg sykdommer og tilstander i de mannlige kjønnsorganene.

 • Per Odland; seksjonsoverlege
  Spesialist i generell kirurgi og urologi

 • Jill Randi Harneshaug
  Spesialist i generell kirurgi og urologi

 • Charlotte Bye
  Spesialist i urologi     

 • Stephen Baug
  Spesialist i urologi

Vi har i dag ca. 3-4 måneders ventetid til time ved urologisk poliklinikk, dagkirurgisk inngrep og operasjoner som trenger innleggelse i sykehus.

Ved mistanke om eller påvist ondartet sykdom i urinveiene, er ventetidene korte og i samsvar med nasjonale retningslinjer i såkalte pakkeforløp.

Se helsenorge.no for oppdaterte ventetider.

 • Utredning og behandling av godartet lidelse i prostata ( TUR-P)
 • Utredning og behandling av lokalisert kreft i urinblæren   (TUR-B)
 • Urinblærestein
 • Striktur i urinrøret hos menn
 • Trang forhud
 • Vannbrokk og sædbrokk          

Fastlege eller lege fra sykehusavdelinger der pasienten er eller har vært innlagt, kan henvise pasienter til utredning og behandling hos seksjon for urologi. Vi mottar også henvisninger fra urologisk praksis. 

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Informasjon om oppmøtested finner du i innkallingsbrev.

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by