Forløpskoordinator Birthe Nesslin Bødker i samtale med pasient. foto

Forløpskoordinator

Haraldsplass diakonale sykehus tilbyr pasientforløp dersom det er mistanke om tykk- og endetarmskreft, prostata- og blærekreft. I tillegg har vi tilbud om diagnostisk pasientforløp dersom det er mistanke om uspesifikke symptomer som kan vere kreft. Vi bidrar også i diagnostikk av lungekreft. Henvisninger skal fortrinnsvis sendes elektronisk, eventuelt telefonisk til forløpskoordinator, etterfulgt av henvisning på papir.

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Fastleger kan kontakte koordinatoren for å melde inn henvisninger til de ulike forløpene. Forløpskoordinator på HDS kan kontaktes alle hverdager 08.00 – 15.00 på telefonnummer: 91 24 54 51.​

Sist oppdatert 05.05.2023