Frivilligheten

De frivillige ved Haraldsplass diakonale sykehus er med på å tilby «det lille ekstra» til våre pasienter.

Et møte med sykehuset kan for mange være nytt og ukjent. Vi ønsker at mennesker så langt som mulig skal få en positiv opplevelse når de kommer til Haraldsplass. Undersøkelser og behandling, men også møtet med andre fagpersoner er uttrykk for det vi kaller «Kompetanse med hjertevarme». De frivillige er en viktig del av sykehusets kjerneverdier som er – Medmenneskelig, Respektfull, Samhandlende og Kompetent.

Hva gjør de frivillige og hva forventes?

 • Frivilligheten på Haraldsplass har en lang tradisjon.
 • Vi følger pasienter og viser vei

   • til og mellom avdelinger
   • til kiosk, kantine, apoteket osv.
  • Deltar i den gode samtalen i sykehusets avdelinger
  • Gir bibliotektjenester den som ønsker
  • Frivillige skal være et supplement og en støtte til det profesjonelle og faglige arbeidet på sykehuset

Hvorfor bli frivillig?

Du får mulighet til å bruke tid og evner på en meningsfull måte – i en aktivitet som gir deg selv og andre mye. Personlig vil du utvikle deg, både i møtet med pasienter, kollegaer og gjennom kurs og oppfølging på Haraldsplass. Å være frivillig gir overskudd tilbake!

Kan jeg være frivillig?

Vi ser etter deg som er vennlig og positiv, glad i mennesker og liker møtet med andre. Det er behov for mennesker i ulike aldersgrupper, av begge kjønn – og gjerne med ulik kulturell bakgrunn. Respekt og forståelse for alle mennesker er viktig. Vi ønsker at du snakker godt norsk og er en god lytter.

Hvordan blir jeg frivillig?

 • Ta kontakt med avdelingen for frivillighet. Vi gir deg mer informasjon
 • Du vil bli innkalt til en samtale om det å være frivillig
 • Alle frivillige må gjennom et obligatorisk grunnkurs hvor kommunikasjon, hygiene og taushetsplikt er noen av temaene
 • Den enkelte frivillige får oppfølging av avdelingsleder ved frivilligheten
 • Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke på din frivillige aktivitet

Skjema for utfylling - vil du bli frivillig medarbeider

 

Vi trenger frivillige både på formiddag og ettermiddag.

 Praktisk informasjon:

 • Reise til og fra sykehuset blir dekket

  • Gratis parkering i vårt parkeringshus

  • Du må være over 18 år, du har taushetsplikt og må følge sykehusets reglement

  • Vi lover deg et positivt miljø, kurs og oppfølging i hverdagen

  • Om man ønsker kan man få attest for tjenesten man gjør som frivillig

Bernt Arne og Beate forteller hvorfor de ble frivillige

– Å være frivillig på Haraldsplass er givende og en mulighet til å dele et smil, lytte og vise medmenneskelighet. Å se at pasienter og pårørende setter pris på det du gjør som frivillig er kjekt – man kan bety en forskjell. Tanken på å gi, dele og hjelpe er viktig for meg.

"Gir av min tid, - får mye tilbake"

– Etter mange år i arbeidslivet med fokus på analyser og tall, bestemte jeg meg at jeg skulle engasjere meg i frivillig arbeid. Det var mennesket som skulle stå i fokus.

Det ble en selvfølge at det var på Haraldsplass jeg ville være. Jeg er blitt møtt av flotte kolleger. De ansatte på sykehuset viser stor glede og entusiasme når vi frivillige stiller på avdelingen. Overfor pasienter får vi anledning til å gi det lille ekstra av service og medmenneskelighet, noe som er til glede for oss alle. Tanken var at jeg skulle gi av min tid, men det viser seg at jeg får så utrolig mye glede tilbake.

Nysgjerrig? Kontakt oss.

 

Frivillige på Haraldsplass

Therese Grieg

Avdelingsleder Frivilligheten

Haraldsplass diakonale sykehus

Mobil: 94 88 40 32

therese.grieg@haraldsplass.no

Kontakt

Postadresse

Postboks 6165 5892 Bergen

Slik finner du fram

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen