En gruppe mennesker iført hvite skjorter

Fysioterapiavdelingen

Fysioterapi er en del av det tverrfaglige teamet i rehabiliteringstjenestene på Haraldsplass diakonale sykehus. Fysioterapeutene har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygging og funksjon. De undersøker, tester og behandler pasienter med sykdom, skade eller etter operasjon med mål om å gjenvinne eller bedre funksjon.

Fysioterapiavdelingen på Haraldsplass er inndelt i kirurgisk og medisinsk seksjon. 

Kirurgisk seksjon er involvert i oppfølging av ortopediske og kirurgiske pasienter på sengpost i etterkant av operasjon. De har også ansvar for polikliniske kontroller i etterkant av operasjon. En sentral del av arbeidsoppgavene deres er tverrfaglig vurdering nyhenviste pasienter

Medisinsk seksjon er primært å finne på sengepost, hvor de følger opp pasienter innenfor blant annet slag, geriatri, hjerte-/lunge, svimmehet og intensivbehandling. De har i tillegg poliklinisk oppfølging av pasienter i forbindelse med rehabilitering.

Vurderingspoliklinikkene 

Her finner du pasientinformasjon, treningsprogram og informasjon til fysioterapeut vi benytter oss av på våre vurderingspoliklinikker.


Informasjon etter operasjon 

Her finner du informasjon og øvelsesark relevant for deg som har gjennomgått en operasjon i skulder, hofte, kne eller ankel. 

Kontakt

Telefon

Vår telefontid er mandag-fredag kl 09.00-11.00 og kl 13.00-14.00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingens ansatte jobber på sengepostene og på sykehusets ulike poliklinikker, og treffes i hovedsak der.

Ved polikliniske konsultasjoner mottar du digitalt innkallingsbrev i forkant som forteller hvor du skal møte.

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by