Intern sykehus service

Intern sykehus service består av kjøkken, matverter, kantine, kaffebar, renhold, husvaskeri, sjåfører, logistikk, og portørtjenester.

Renhold har blant annet ansvaret for å rengjøre ca. 38 000 kvadratmeter i sykehuset. Vi har som mål å utføre et renhold som holder høy kvalitet og som skaper trivsel for pasienter og ansatte. Vi følger godkjente retningslinjer for renhold.

Logistikk- og lagertjenesten ved Haraldsplass sikrer sykehuset forsyninger av medisinske forbruksvarer, i tillegg til aktiv forsyning og leveranser til alle avdelinger med alt av oppgaver dette innebærer.

Portørtjenesten ved Haraldsplass diakonale sykehus har blant annet ansvar for å frakte pasienter og utstyr til rett tid og sted.

Kjøkken består av

  • Hovedkjøkken som har et toppmoderne sykehuskjøkken med avansert utstyr for å optimalisere produksjonen vi har idag. Vi produserer all mat fra bunnen av, for så å pakke det i spesialbeger som er klar til oppvarming på postkjøkken.
  • Postkjøkken fordelt på de ulike sengepostene. Her forbereder matvertene alle måltider pasientene skal ha i løpet av en dag i sin avdeling.
  • Kantine og kaffebar som er åpen for pasienter, besøkende, ansatte og studenter. 
     

Matvertene på huset jobber på avdelingskjøkken i de forskjellige etasjene. Matvertene sin hovedoppgave er å tilberede all maten til pasientene, og sørge for at alle pasienter får riktig mat.