Medisinsk teknisk avdeling

Avdelingen tar hånd om Haraldsplass sitt medisinsk-tekniske utstyr fra innkjøp til kassering. Dette gjelder utstyr som ultralydapparat, pasientovervåkning, MR/CT/røntgen, respiratorer, hjertestartere m.m.

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Slik finner du fram

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen