Et lys på et bord

Prestetjenesten

Vi er tre prester på Haraldsplass diakonale sykehus. Vår viktigste oppgave er å være tilgjengelig for deg og dine pårørende for dialog og samtalestøtte i din aktuelle livssituasjon. Stort eller lite spiller ingen rolle: Å være innlagt på sykehus kan av forskjellige årsaker utløse behov for samtale og refleksjon. Samtaletilbudet med sykehusprest er livssynsuavhengig og inngår i sykehusets helhetlige pasienttilnærming.

Sykehusprestens viktigste oppgave er å gi deg og dine pårørende samtalestøtte og rom for refleksjon i din aktuelle livssituasjon. Sykdom og uro omkring egen helse og framtid innvirker ofte på tanke- og følelsesliv. 

Prestetjenesten formidler kontakt med alle tros- og livssyns samfunn og er tilgjengelig alle dager mellom 08:00 og 18:00. Personalet på avdelingene er behjelpelig med å formidle kontakt.

Tre smilende sykehusprester i hvite frakker står foran en blå dør

 

Å være innlagt på sykehus kan av forskjellige årsaker utløse behov for samtale og personlig nærvær. Små eller større endringer i egen livssituasjon og relasjonelle nettverk, kan fremkalle behov for å reflektere og sortere i tanke- og følelsesliv. Mange bruker prestetjenesten for å snakke om livet "her og nå", om sine håp, sin uro og frykt, eller om spørsmål som angår tro og livssyn, eller trenger et kompetent medmenneske som bare kan være tilstede og dele stillheten. 

Prestene er utdannet og trenet i å være støttende samtalepartnere. Samtalen foregår alltid på pasientens / pårørendes premisser. Alle har rett til å få snakke med en prest, og kan be personalet kontakte prestetjenesten eller selv ta kontakt.

Mange tar kontakt med sykehusprest når:

 • de trenger noen å snakke med om hvordan de har det og opplever det å være innlagt på sykehus
 • de ønsker hjelp til å sortere i tanker og følelser
 • de ønsker å meddele viktige hendelser i sin livshistorie
 • de vil snakke om ulike tema knyttet til tro og livsspørsmål
 • de ønsker å bli bedt for, høre ord fra Bibelen, motta nattverd eller å bli velsignet

I tillegg til individualsamtaler tilbyr prestetjenesten også undervisning, veiledning og samtalegrupper, både for pasienter, pårørende og personalet. Ta kontakt for mer informasjon.

 • er tilgjengelige for pasienter, pårørende og ansatte
 • vil møte deg på dine premisser og med respekt for ditt ståsted
 • har bred erfaring og høy kompetanse i å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner
 • har taushetsplikt
 • er del i det tverrfaglige arbeidet i sykehuset
 • er ordinerte prester i Den norske kirke

Personalet på avdelingen er behjelpelig med å formidle kontakt.

Midt i sykehuset ligger kapellet, eller hjerterommet som vi også kaller det. Du finner det rett ved inngangen til B blokken i 1. etg., vis á vis apoteket. Kapellet er også egnet som et stille rom hvor du kan tenne lys, og skrive en bønn i den åpne boken: "Mine tider er i din hånd". Personalet kan forklare og vise deg vei.

Hver tirsdag 11:30 er det en kort hverdagsgudstjeneste. En søndag i måneden er det gudstjeneste med nattverd kl 11:00.

Ved inngangen til kapellet henger bønnekrukken. Her kan du legge dine bønneønsker anonymt. Hver uke, under hverdagsgudstjenesten og når det er gudstjenester søndag formiddag, blir bønnekrukken plassert på alteret i kapellet hvor det blir bedt anonymt og samlet for krukkens bønneønsker.

Alle pasienter kan få kontakt med sitt eget tros- eller livssynssamfunn om de ønsker det. Prestene vil være behjelpelige med dette.
Mer informasjon finner du på:

Sykehuset har et vakkert bårekapell hvor det legges til rette for avskjed for den avdøde. Dette kan skje enten ved syning eller båreandakt med sykehusprest til stede. Et begravelsesbyrå må legge til rette praktisk for syning/båreandakt. 

Prestene tilbyr undervisning overfor personalet. Aktuelle tema kan være:

 • Pasientens åndelige og eksistensielle behov og ressurser
 • Mennesker i sorg og livskriser
 • Livsmestring og håp
 • Kommunikasjon og etikk overfor pasienter, pårørende og kolleger
 • Omsorg for omsorgsarbeideren
 • Verdighet omkring døden
 • Riter i det livssynsåpne samfunn
 • Flerkulturell kommunikasjon
 • Den vanskelige samtalen
 • Livet som helsearbeider - mellom ideal og virkelighet
 • Preste- og samtaletjenesten - en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet?

Sykehuset er et diakonalt sykehus og markerer det ved blant annet at kirkelige og offentlige høytider blir synlig og lett å se.

PKU er en sjelesorgfaglig utdanning i samarbeid med MF vitenskapelig høyskole som faglig ansvarlig og Haraldsplass Diakonale sykehus som godkjent kurssted. Utdanningen rettes spesielt mot prester, diakoner og pastorer, men er åpen for andre søkere der sjelesørgerisk samtalestøtte inngår som en vesentlig del av arbeidsoppgavene.  


For mer informasjon og søknad på utlyste kurs ved Haraldsplass eller andre kurssteder følg link: 

Presteavdelingen tar jevnlig imot teologi- og diakonistudenter i praksisveiledning ved sykehuset.

 

Kontakt

Telefon

Mandag - søndag: 08.00 - 18.00

Besøksadresse

Haraldsplass diakonale sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Prestetjenesten holder til i Søsterhjemmet.

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by