Hvordan rekvirere til radiologiske undersøkelser

Røntgenrekvisisjon

Her har du en kort liste for hvordan du rekvirerer pasienter til en radiologisk undersøkelse ved Haraldsplass diakonale sykehus.

Leger som rekvirerer fra primærhelsetjenesten kan sende rekvisisjonen fra Infodoc. Ny adresse må lastes ned fra Norsk Helsenett. Dersom du bruker den gamle adressen kommer ikke rekvisisjonen frem og du mottar ingen applikasjonskvittering.

Kontakt din IT-ansvarlig ved eventuelle problem.

Midlertidig løsning for Haraldsplass

Dette er en lokal midlertidig løsning for Haraldsplass diakonale sykehus. Det jobbes med et regionalt system (IHR) for hele Helse Vest.​

Lege/tannlege/kiropraktor/manuellterapaut fyller ut rekvisisjon.

Last ned rekvisisjonsskjema (PDF, 583 kB).​

Man kan fakse/ringe/poste rekvisisjonen til HDS, eller etter avtale sender den med pasienten.

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Radiologisk avdeling
Postboks 6165
5892 Bergen
Faks: 55979250 ​

 

Sist oppdatert 12.03.2024