Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har ansvar for drift og vedlikehold av alt fra VVS til mekanisk, elektro og bygg.

Tjenestene som teknisk avdeling tilbyr skal være av så høy kvalitet at klinikkene kan legge fokuset på sykehusets primæroppgaver.

Diagnostikk og behandling av pasienter stiller høye krav til lys, varme, transport, vedlikehold av bygningsmasse og inventar, kvalitet på dokumentasjon, velfungerende ansatte og arbeidsmiljø.

Kontakt

Telefon

Hverdager 07:00-14:30

Postadresse

Postboks 6165 5892 Bergen

Slik finner du fram

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by