Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har lokalsykehusansvar for ca 147.000 innbyggere fra bydelene Bergenhus, Arna og Åsane, samt innbyggere fra Norhordland, Gulen og Samnanger kommune. Dersom du har behov for akutt sykehusinnleggelse, og har bostedsadresse i et av disse områdene vil du bli henvist til oss.

Har du behov for planlagt behandling innen de fagfeltene vi tilbyr, kan du naturligvis også henvises til oss om du er bosatt andre steder. Be gjerne om at legen din merker henvisningen med "Fritt sykehusvalg".


Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Se aktuell avdeling for oppmøtested. 

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Kurs og møter