Medisinsk intensiv postoperativ (MIPO)

På Medisinsk intensiv behandler vi alvorlig syke pasienter som trenger tett overvåkning og/eller intensivbehandling. På postoperativ tar vi imot pasienter som skal ligge til oppvåkning etter operasjon.

På Medisinsk intensiv har vi visittid fra kl. 17 - 20 med individuelle hensyn. Henved deg på vaktrommet før du går inn på pasientrommet. 

Dersom en ønsker å ringe avdelingen for oppdatert informasjon og behandling om pasienten som er innlagt, anbefales det å ringe etter kl 12.

Kontakt

Telefon

Telefonen er åpen fra 08.30 til 15.00 mandag til fredag.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn hovedinngang og ta trapp/heis til 4. etg. Følg veibeskrivelse videre.

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by