HELSENORGE

Sunniva palliativt team

Et behandlingstilbud på lokalsykehusnivå for Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt opptaksområde. Det tverrfaglige teamet vil ha konsulentvirksomhet i alle sykehusets avdelinger, poliklinikk og ambulant funksjon i samarbeid med primærhelsetjenesten. 
 

Fant du det du lette etter?