HELSENORGE

Sunniva palliativt team

Målet med palliasjon/lindrende behandling er best mulig livskvalitet for deg og dine pårørende. Fokus for Sunniva palliativt team vil være integrasjon av palliasjon i hele sykdomsforløpet uavhengig av diagnose. I tillegg arbeider teamet for systematisk oppbygging av palliativ kompetanse i sykehuset, med kartlegging og identifisering av den palliative pasienten og gjennomføring av palliative previsitter. 


Sunniva palliativt team gir et behandlingstilbud på lokalsykehusnivå for Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt opptaksområde. Det tverrfaglige teamet vil ha konsulentvirksomhet i alle sykehusets avdelinger, poliklinikk og ambulant funksjon i samarbeid med primærhelsetjenesten. 


Fant du det du lette etter?