Sunniva palliativt team

Målet med palliasjon/lindrende behandling er best mulig livskvalitet for deg og dine pårørende. Fokus for Sunniva palliativt team vil være integrasjon av palliasjon i hele sykdomsforløpet uavhengig av diagnose. I tillegg arbeider teamet for systematisk oppbygging av palliativ kompetanse i sykehuset, med kartlegging og identifisering av den palliative pasienten og gjennomføring av palliative previsitter.  Sunniva palliativt team gir et behandlingstilbud på lokalsykehusnivå for Haraldsplass diakonale sykehus sitt opptaksområde. Det tverrfaglige teamet vil ha konsulentvirksomhet i alle sykehusets avdelinger, poliklinikk og ambulant funksjon i samarbeid med primærhelsetjenesten.

Poliklinikk og ambulerende tjeneste

Poliklinikk og ambulerende tjeneste er et tilbud for pasienter i Bergen nord og Nordhordalandskommunene. Sammen med behandlingsansvarlig helsepersonell vil vi bidra til lindring av plagsomme symptomer, til mestring og god livskvalitet. Vi tilbyr også telefon og videokonsultasjoner. 

Vi vil være med å tilrettelegge for at pasienten kan være hjemme også i livets sluttfase.

Er du innlagt på Haraldsplass diakonale sykehus, kan behandlende lege be om tilsyn. Vi tilbyr også tilsyn på sykehjem eller andre institusjoner i vårt opptaksområde.

 Kontakt

Telefon

Telefonen er åpen fra man-fre kl. 08.00-15.00.

Slik finner du fram

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by