Stab og støtte

Stab og støtte har ansvar for stabsfunksjoner og interne støttetjenester. Underavdelingenes hovedoppgaver omfatter fag, forskning, økonomi, teknologi, innovasjon, HR, kommunikasjon og strategi.

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Postadresse

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
Postboks 6165
5892 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by