HR og organisasjon

HR og organisasjon har som hovedoppgave å legge til rette og støtte våre ledere, utvikle sykehuset i henhold til strategien, og sikre at sykehuset følger lov og avtaleverk som er inngått mellom partene og i arbeidsmiljøloven.

Avdelingen skal være pådriver for utvikling av ledere, organisasjon og samspill for gode arbeidsmiljøer, gode prosesser og samhandling mellom partene. Avdelingen har ressurser og kompetanse innen HR, HR systemer, prosjekt og prosess ledelse, HMS og personvernombud for sykehuset. Avdelingen skal bidra og støtte under målsetningen om å beholde, utvikle og tiltrekke gode medarbeidere som skal bidra til at Haraldsplass er den foretrukne arbeidsplassen. 

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Slik finner du fram

Oppmøtested

HR og organisasjon holder til i SMU 6. etasje

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by