Innovasjon, teknologi og utvikling

ITU-avdelingen ved Haraldsplass diakonale sykehus har ansvar for forvaltning av enkelte kliniske systemer, og forbedring og forenkling av teknologianvendelsen ved sykehuset.

Vår kompetanse og våre tjenester skal gi brukervennlige løsninger og øke nytteverdien for sykehuset, pasienter og pårørende. Vi innfører løsninger som utnytter mulighetene innenfor digitalisering, og sørger for en brukerfokusert gjennomføring av endringen. Avdelingen består at ansatte med god helsefaglig- og teknologi kompetanse.

Avdelingen er også et bindeledd mot de øvrige IKT-miljøene ved sykehusene i Helse Vest og Helse Vest IKT.

Slik finner du fram

Oppmøtested

ITU holder til i SMU 6. etasje. 

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen