Økonomiavdelingen

Vi har ansvaret for økonomistyring, lønn/fravær, regnskap og oppfølging av flere administrative fagsystemer. Økonomiavdelingen skal bidra til at Haraldsplass gir alle brukerne våre et godt helsetilbud innenfor de økonomiske rammene vi har. Vi skal drifte viktige administrative funksjoner som sikrer at ansatte får rett lønn til rett tid og at det blir gjennomført gode innkjøpsprosesser som gir rett kvalitet til en rett pris.

Kontakt

Telefonnummer

Telefonen er åpen mandag-fredag kl. 06.30-21.00 og lørdag-søndag kl. 07.00-21.00.

Slik finner du fram

Adresse

Ulriksdal 8
5009 Bergen
Hovedinngangen finner du på forsiden av bygget.

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by