Økonomiavdelingen

Vi har ansvaret for økonomistyring, lønn/fravær, regnskap og oppfølging av flere administrative fagsystemer. Økonomiavdelingen skal bidra til at Haraldsplass gir alle brukerne våre et godt helsetilbud innenfor de økonomiske rammene vi har. Vi skal drifte viktige administrative funksjoner som sikrer at ansatte får rett lønn til rett tid og at det blir gjennomført gode innkjøpsprosesser som gir rett kvalitet til en rett pris.

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, passord til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by