En gruppe kvinner som sitter ved et bord

Pasient- og pårørendeopplæring

Lærings- og mestringssenteret i Bergen (LMS) eies og drives i samarbeid med Helse Bergen. Dette er en møteplass for pasienter, pårørende og andre brukere som helsepersonell og pasientorganisasjoner. LMS jobber å dele informasjon og kunnskap for disse gruppene. Slik at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin.

 

Kurstilbudene er åpne for pasienter og pårørende. Kursene er diagnoserettet og du må bli henvist for å kunne delta. All kursaktivitet ved Lærings- og mestringssenteret er gruppebasert med fokus på fag og erfaringsutvikling. Det arrangeres både fysiske kurs og digitale kurstilbud. 

 

Målet for våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. 

Våre pasientopplæringer har fokus på deg som pasient. Du skal kunne medvirke med dine erfaringer og forståelse for egen situasjon. Du vil møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. På kursene får deltakerne undervisning og veiledning, og får dele erfaringer med andre. 

Pasienopplæringen kan være både individuell og gruppebasert, og den kan være diagnosespesifikk eller ha et fenerelt fokus på det å leve med en helseutfordring og mestre hverdagslivet. 

Vi tilbyr både digitale kurs og kurs med fysisk oppmøte. 

Henvisning til kurs

De flestekurs for pasienter og pårørende krever henvisning fra behandlende lege. Pårørende blir henvist og registrert i pasienten sitt navn. 

Pris

Kursutgiftene tilsvarer egenandelen etter gjeldende takster for pasienter, og er de samme ved digitale kurs og kurs med fysisk oppmøte. Gratis ved frikort. Pårørende som følger med pasient betaler ikke egenandel. 

Avbestilling av kurs må skje senest 24 timer før kursstart. Ved manglende oppmøte til avtalt kurs, både digitalt kurs og fysisk oppmøte, blir du belastet gebyr etter gjeldende satser. Dette gjelder også dersom du har frikort.

Behov for tolk?

God kommunikasjon og gjensidig forståelse er grunnleggende i møtet mellom pasient og helsepersonell. Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet er i mange tilfeller avhengig av at informasjon og kommunikasjon er lagt til rette ved hjelp av tolking. 

 

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, på lik linje med diagnostisering og behandling, forskning og utdanning av helsepersonell. 

Pasienter og pårlørende har ulike rettigheter knyttet til deltakelse på kurs, blant annet i forhold til reise og opphold, kostpenger og opplæringspenger ved opplæring i grupper. Pasienter har også rett til å velge behandlingssted. 

Sist oppdatert 27.09.2023