Leger i samtale. foto

Fag og forskning

Samhandling, tjenester, utdanning, forskning og utvikling

​​​​​

Fag og forskning

 • Laboratorietjenester

  Laboratoriet på Haraldsplass har døgnkontinuerlig drift og utfører ca. 2 millioner analyser i året. Hovedtyngden av analysene blir analysert samme dag som prøven ankommer laboratoriet, og vi garanterer svar på analysene innen fire timer når rekvirenten trenger det

 • En gruppe kvinner som sitter ved et bord
  Pasient- og pårørendeopplæring

  Lærings- og mestringssenteret i Bergen (LMS) eies og drives i samarbeid med Helse Bergen. Dette er en møteplass for pasienter, pårørende og andre brukere som helsepersonell og pasientorganisasjoner. LMS jobber å dele informasjon og kunnskap for disse gruppene. Slik at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin.

 • Doktorpromosjon (foto)
  Forskning

  Forskning er en av fire definerte arbeidsoppgaver som  Haraldsplass sykehus skal utføre.

Sist oppdatert 08.06.2020