En person som bruker briller

Samhandlingslege

Samhandlingslege ble tidligere kalt praksiskonsulent.

​Praksiskonsulentordeningen (PKO) er allmennpraktiserende leger som skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom sykehusenes avdelinger, leger og andre ansatte og de allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.                                                  

​​​​​​​​​​​​PKO skal medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som involverer både første- og andrelinjetjenesten.

En ​​viktig funksjon er å stille allmennmedisinsk viten til rådighet for sykehusavdelingene slik at det skapes sammenheng i pasientforløpet.​

Samhandlingslegene har blant annet følgende oppgaver: 

  • Bidra til å utvikle et godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeiding av retningslinjer for god henvisnings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
  • Tiltak for bedre pasientflyt
  • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket ved å blant annet gi ut PKO-nytt, nettsider 
  • Etablere og rettlede om rutiner for samhandling
  • Legge til rette for gjensidig hospitering

​Ønsker du som fastlege å hospitere i 1- 3 dager ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, vennligst ta kontakt med samhandlingslege Anne Laue på mail anne.laue@haraldsplass.no. 

Se skjema for strukturert hospitering: SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING FOR LEGE (legeforeningen.no)

PKO-NYTT

    Sist oppdatert 10.11.2022