Birkebeiner aldringsstudien (BiAS)

Birkebeiner aldringsstudien er et forskningsprosjekt som studerer deltakere i Birkebeinerrennet som er 65 år og eldre - fordi de er av de sprekeste eldre personer i verden!

Vi vet at Birkebeinere er sprekere enn de fleste, men lite om hva som skiller dem når det gjelder livsstil, psykologiske og sosiale faktorer, samt sykdomserfaring i forhold til jevnaldrende. Vi tror at viten om dette kan gi oss viktig kunnskap til arbeidet for å bedre eldres helse, funksjon og livskvalitet – og det er jo svært viktig når stadig flere blir gamle og den eldre befolkningen øker (”eldrebølgen”).

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Haraldsplass Diakonale sykehus og Diakonhjemmet med samarbeidspartnere fra AHUS, Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet.

Sist oppdatert 11.05.2018