Hvordan skaffe penger?

Det finnes flere ulike muligheter for å søke om finansiering til forskningsprosjekter.

​Det er viktig å forankre prosjektet i klinikken hvor det skal gjennomføres. Det kan finnes muligheter for noe finansiering av forskningstid gjennom klinikken. 

Ekstern finansi​​eringskilder

Helse Vest: har årlige utlysninger av åpne midler til forskning, inkludert PhD og Post.doc.-stipend. Søknadsfrist 15. september

Norges Forskningsråd (NFR): har flere ulike programmer med ulike tematikker. Hovedfristene for helseprogrammene er på våren (april- juni). 

Stiftelsen Dam: Programmet Forskning har søkandsfrist For å kunne søke om disse midlene må man søke gjennom godkjente frivillige organsisasjoner

Andre aktuelle ordningar dersom du har forskningskompetanse og solid forskningserfaring:Sist oppdatert 24.04.2023