Nye publikasjoner fra FAIT

Doktorgradsstipendiatene Anne Gro Heyn Faleide og Line Lindanger har begge fått sine siste artikler publisert i prestisjetunge American Journal of Sports Medicine.

Nye publikasjoner fra FAIT

Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT) er stolte av å meddele at doktorgradsstipendiatene Anne Gro Heyn Faleide og Line Lindanger har publisert hver sin artikkel i siste utgave av det prestisjetunge tidsskriftet American Journal of Sports Medicine (AJSM).

Faleide har sett på hvilke tester som kan fortelle oss når pasienter er klare for retur til idrett etter korsbåndsoperasjon. Hovedfunnet i publikasjonen er at det er viktig å vurdere pasientens mentale beredskap før de vender tilbake til idrett. 

Lindanger har vurdert hvorvidt en lett øket fremre translasjon 6 mnd etter fremre korsbåndsrekonstruksjon påvirker frekvensen av graftsvikt, retur til idrett og langstidsresultater hos pasienter aktive innen pivoterende idrett. Hovedfunnene fra denne studien var at en lett øket restlaksitet økte risikoen for senere ACL revisjonskirurgi, reduserte lengden på idrettskarrieren og førte til permanent øket fremre translasjon ved 25 års oppfølging. 

De to stipendiatene har jobbet i prosjektet Retur til idrett etter fremre korsbåndskirurgi, finansiert av Helse Vest, og er begge i avslutningen av sin PhD.

Leder for FAIT, Eivind Inderhaug, beskriver at resultatene er viktige og blir lagt merke til internasjonalt. Publikasjonene er viktige bidrag til at Forskningsgruppen styrker sin posisjon gjennom ny kunnskap som kommer direkte til nytte for pasienter med kneskader.

Faleides artikkel finner du her, og Lindangers artikkel her.

Sist oppdatert 22.03.2021