Studenter som skal i praksis ved Haraldsplass diakonale Sykehus

Ved Haraldsplass Diakonale Sykehus tilbyr vi praksisplasser til studenter/lærlinger innen følgende fag: Sykepleie, medisin, helsefag, bioingeniør, fysioterapi, radiologi, ergoterapi, logopedi, ernæring og sosialt arbeid. For oss er det viktig at du får en god praksisperiode og lærer mye.

Som student i ordinært studieløp ved Universitet i Bergen, VID eller Høgskulen på Vestlandet, får du tildelt praksisplass gjennom skolen. 

Vi gleder oss til å ta imot deg som student ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.


Viktig informasjon til alle studenter

Signering av taushetserklæring blir organisert ved den enkelte skole.​

Studenter som skal ut i praksisstudier må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose (TBC) og multiresistente gule stafylokokker (MRSA). Hvis du har vært utsatt for smitterisiko, så kan det være du må testes før oppstart​

Mer informasjon om vaksine og testing finner du på:

Når Haraldsplass Diakonale sykehus har registrert deg som student mottar du brukernavn på e-post (den samme som du har registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnavnet er det samme gjennom hele din praksistid ved ​Haraldsplass. Passordet må fornyes etter 90 dager, dette kan du gjøre selv.

Dersom du har et ansettelsesforhold i et foretak som benytter Helse Vest IKT benytter du samme brukernavn og passord som du gjør på jobb.

Har du glemt brukernavnet ditt?

 1. ​Finn en kollega som kan logge på en sykehus-PC. Alle med tilgang til en sykehus-PC kan finne brukernavn i Samlepunktet.
 2. Søk opp Samlepunktet i Windows. Eller gå rett til: http://samlepunktet.ihelse.net
 3. Søk opp navnet til den som mangler brukernavn


Nytt passord

​Nytt passordet må du velge selv når du logger deg inn første gang på en sykehus-PC. Dersom du trenger hjelp med nytt passord må du ringe Helse Vest IKT sitt kund​​​esenter på  55 97 65 40 .

Når du snakker med Helse Vest IKT Kundesenter trenger du brukernavn og du må opplyse om at du er student.

Det er viktig at du har et synlig navneskilt med navn og tittel som er festet på uniformen, slik at både pasienter og ansatte kan se hvem du er.

ID-kortet gir deg tilgang til ytterdører og fellesarealer. Dette kortet skal ikke lånes vekk til andre. 

Studenter fra VID: Ditt personlige adgangskort på skolen vil også kunne brukes på sykehuset. Du må henvende deg i hovedresepsjonen på sykehuset for å få korrekte tilganger.

Andre studenter vil få utdelt upersonlige adgangskort fra praksisansvarlig på hver avdeling.​ Kortet blir utlevert første dag i praksis og skal leveres tilbake til hovedresepsjonen når du er ferdig med praksisstudiet.​

Jeg klarer ikke logge meg inn på PC på sjukehuset

  • Sjekk om du har mottatt brukernavn og passord. 
  • Brukernavnet ditt kan en kolleger eller medstudent finne på Samlepunktet, de kan også bestille nytt passord for deg. 
  • Hvis punketene over ikke fungerer, ring Helse Vest IKT på 55976540. Husk å si at du er student. 

Jeg har problem med Læringsportalen

Jeg har ikke rett/manglar tilgang til kliniske fagsystem (for eksempel DIPS/Meona/Orbit/ICCA)

  • Du bruker samme brukernavn og passord som du brukte når du logger deg inn på pc
  • Du må velge studentrolle når du logger inn
  • Ring Helse Vest IKT på 55976540 mens du er pålogger en sjukehus-PC. Husk å si at du er student. De kan undersøke om det er bestilt riktige tilgangar til riktig avdeling
  • Dersom du har feil/manglende tilgang, må du kontakte praksisveileder/studentansvarlig på avdelingen.

Jeg har andre IKT-problemer

  • Ring Helse Vest IKT på 55976540. Husk å si at du er student. 

 I forbindelse med praksis får du tilgang til arbeidsantrekk og garderobeskap

Arbeidsantrekk

 • ​Skal erstatte privat tøy på arbeidsplassen og skal ikke brukes utenfor sykehusets område
 • Skal skiftes daglig og alltid ved synlig forurensning.
 • Skal ikke vaskes hjemme, men vaskes i det vaskeriet som sykehuset bruker
 • Privat tøy skal ikke være synlig i kombinasjon med hvit/grønn kittel/bukse
 • Langt hår skal samles og festes
 • Skjegg skal være rent og kortklippet
 • Ved bruk av hijab så må sykehusets egne hijab benyttes
 • En skal benytte stellefrakk/plastforkle ved stell av pasienter, samt ved urene oppgaver
 • Ved smitte skal det brukes smittefrakk - Smittefrakken skal ha lange ermer, som slutter tett omkring håndleddet, være bakknappet, og gå nedenfor knærne
 • Både stellefrakk og smittefrakk er pasientbunden.
​​Ved bruk av sykehusets arbeidsantrekk, inkludert hvit lukket frakk over privat tøy, skal det ikke brukes ringer, armbåndsur eller armbånd. Halssmykke, ørepynt/øredobber eller synlig piercing skal heller ikke brukes ved nevnte arbeidsantrekk.

Ved HDS brukes ikke parfyme og etterbarberingsvann på grunn av allergi hos pasienter eller medarbeidere.

Garderobe og skap

 • Damer – Kan finne seg et valgfritt skap i garderobe E.
 • Herrer – Kan benytte seg av et ledig skap merket med i garderobe F

Husk å ta med egen hengelås

​For oss er det viktig at du får en god praksisperiode og lærer mye.

 • For at du skal få et så godt læringsutbytte som mulig, skal du følge dine praksisveiledere i hans/hennes turnus der hvor det er aktuelt. Dette innebærer at kveld-, natt- og helgevakter vil inngå i din praksis/klinisk undervisning.
 • Våre retningslinjer gjelder også deg som student. Du finner våre retningslinjer i elektronisk kvalitetshåndbok (EK). Her finner du alle retningslinjer og prosedyrer som gjelder for Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Vi er opptatt av at du skal være i et godt læringsmiljø. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering eller annen uønsket atferd. Om du opplever å bli utsatt for noe som oppleves ubehagelig, ta kontakt med leder der du har praksis.
 • Uønskede hendelser som påvirker pasientsikkerhet, arbeidsmiljøet og egen helse skal meldes i Synergi, som er vårt forbedring- og avvikssystem.
Videre oppfordrer vi deg til å bruke praksisperioden godt. Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis/klinisk undervisning. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det. Dine meninger som student er viktige for oss. Still spørsmål - og gi tilbakemelding til praksisstedet; både positivt og negativt.

Dette må du gjøre for å gjennomføre praksis hos oss:

Dette må du gjøre før du skal i praksis første gang:


 
1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs:
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • Meldekultur
 • Meona og DIPS - se info i Læringsportalen

Slik gjør du det:

Les mer hvordan du registrer deg og gjennomfører kurs


2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du en link frå skolen din til Webcruiter der du må «søke» om praksisplass. Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilganger i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innen gitt frist.
 
3. Når Haraldsplass har registrert deg som student, får du brukernavn på e-post (den samme som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukernavn er det samme gjennom hele din praksistid ved Haraldsplass. Passordet må fornyest etter 90 dagar.

 

Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidlegare:

 • Skolen søker om IT-tilganger.
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet har vært i bruk må du bestille nytt passord ved å ringe Helse Vest IKT sitt kundesenter på telefon  55 97 65 40, de vil sende nytt passord på SMS. 
 • Studenter som har et tilsettingsforhold i Helse Vest skal bruke samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må då huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

 

Dette må du gjøre før du skal i praksis første gang:

 
1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs:
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • Meldekultur
 • Dips Arena: Grunnkurs postpersonell somatikk (velg rolle: sykepleierstudent/vernepleierstudent)

Slik gjør du det:

Les mer hvordan du registrer deg og gjennomfører kurs


2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du en link frå skolen din til Webcruiter der du må «søke» om praksisplass. Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilganger i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innen gitt frist.
 
3. Når Haraldsplass har registrert deg som student, får du brukernavn på e-post (den samme som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukernavn er det samme gjennom hele din praksistid ved Haraldsplass. Passordet må fornyest etter 90 dagar.

 

Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidlegare:

 • Skolen søker om IT-tilganger.
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet har vært i bruk må du bestille nytt passord ved å ringe Helse Vest IKT sitt kundesenter på telefon  55 97 65 40, de vil sende nytt passord på SMS. 
 • Studenter som har et tilsettingsforhold i Helse Vest skal bruke samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må då huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Dette må du gjøre før du skal i praksis første gang:

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs:
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • Meona og DIPS - se info i Læringsportalen samt info fra utdanningssted
 • Meldekultur

Slik gjør du det:

Les mer hvordan du registrer deg og gjennomfører kurs
Dersom du har tatt kursene fra før, trenger du ikke å ta de på nytt for hver praksisperiode.


2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du en link frå skolen din til Webcruiter der du må «søke» om praksisplass. Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilganger i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innen gitt frist.
 
3. Når Haraldsplass har registrert deg som student, får du brukernavn på e-post (den samme som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukernavn er det samme gjennom hele din praksistid ved Haraldsplass. Passordet må fornyest etter 90 dagar.

 

Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidlegare:

 • Skolen søker om IT-tilganger.
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet har vært i bruk må du bestille nytt passord ved å ringe Helse Vest IKT sitt kundesenter på telefon  55 97 65 40, de vil sende nytt passord på SMS. 
 • Studenter som har et tilsettingsforhold i Helse Vest skal bruke samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må då huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.


 

TBR_Haraldsplass_Diakonale_Sykehus_134.jpg

Bioingeniører på laben

 

Praksis for bioingeniørstudenter foregår på Laboratoriet i 4. etasje i SMU bygget. Studentene deltar i blodprøvetaking på ulike sengeposter.

Dette må du gjøre før du skal i praksis første gang:

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs:
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • Meldekultur


Slik gjør du det:

Les mer hvordan du registrer deg og gjennomfører kurs
Dersom du har tatt kursene fra før, trenger du ikke å ta de på nytt for hver praksisperiode.

2. Adgangskort 

Bioingeniørstudenter får adgangskort første dag i praksis. Dette benyttes i praksisperioden og gir tilgang til laboratoriet og garderober. Kortet leveres tilbake til laboratoriet ved endt praksisperiode.

Bioingeniørstudenter kan se bort fra punktene «Brukernavn og passord», «Navneskilt og ID-kort(adgangskort)» og «IT-problemer/problemer med pålogging» i hovedmenyen (Viktig informasjon til alle studenter).

3. Arbeidstid

Praksis for bioingeniørstudenter foregår kun på dagtid i ukedager, om ikke annet er avtalt med laboratoriet. 

Velkommen til praksis på Laboratoriet
 


TBR_Haraldsplass MR_4.jpg


Dette må du gjøre før du skal i praksis første gang:

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs:
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • Meldekultur


Slik gjør du det:

Navneskilt

Det er viktig at du har et synlig navneskilt med navn og tittel som er festet på uniformen, slik at både pasienter og ansatte kan se hvem du er.

ID-kortet gir deg tilgang til ytterdører og fellesarealer. Dette kortet skal ikke lånes vekk til andre. 

Ditt personlig adgangskort blir utlevert første dag i praksis og skal leveres tilbake til hovedresepsjonen når du er ferdig med praksisstudiet.


For meg informasjon om praksis for radiografstudenter se Praksis i Bergen - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Sist oppdatert 17.04.2024