Laboratorietjenester

Laboratoriet på Haraldsplass har døgnkontinuerlig drift og utfører ca. 2 millioner analyser i året. Hovedtyngden av analysene blir analysert samme dag som prøven ankommer laboratoriet, og vi garanterer svar på analysene innen fire timer når rekvirenten trenger det

Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 og tilfredsstiller definerte krav til kvalitet og kompetanse. Standarden er tilpasset medisinske laboratorier og omfatter hele prøveprosessen fra rekvirering, prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og svarrapportering.​

Lurer du på noe vedrørende blodprøvene som skal tas? 

Laboratoriet ønsker å yte best mulig service i forholdet mellom laboratoriet og brukerne, og ønsker alle forbedringsforslag velkommen. Ta kontakt hvis du vil gi ris eller ros. 

Brukere som trenger faglig veiledning kan henvende seg til laboratoriet. Vi svarer dere på telefon fra klokken 07:30 til 22:00.

Laboratoriet tilbyr hospitering for ansatte ved legekontor som bruker våre tjenester.​

 

Haraldsplass har egen hente- og budtjeneste. Dersom man ønsker å benytte denne tjenesten må det inngås avtale med laboratoriet.

Bud fra sykehuset henter prøver og dagens post til avtalt tid. I tillegg bringer hentetjenesten eventuelle skriftlige svarrapporter og prøvetakingsutstyr/rekvisisjoner som er bestilt.

Alle blodprøver kan sendes til oss, vi ordner videresending til andre laboratorier i Norge. Dersom legekontoret ikke er tilknyttet hentetjenesten, kan prøvene sendes til oss via posten. Forsendelse av biologisk materiale må skje på hurtigst mulig måte og i samsvar med Postverkets og Helsedirektoratets krav. Forsendelseshylser og frankerte konvolutter fås gratis fra laboratoriet.

Oppbevaring av prøver før forsendelse må gjøres forskriftsmessig. Dersom analysen har spesielle forholdsregler for oppbevaring og forsendelse er dette beskrevet i analyseoversikten eller kan fåes ved å ringe oss.​

Laboratoriet sender elektroniske svarrapporter til de fleste rekvirenter. Enkelte rekvirenter får skriftlige svarrapporter. Svarrapportene sendes med ordinær post eller med hentetjenesten / budtjenesten.

Rekvirenten vil bli forsøkt varslet ved alvorlig patologiske analysesvar. Rekvirenten vil også bli kontaktet ved korrigering av verifisert svar.

Dersom analysetiden skulle bli betydelig lengre enn forventet, for eksempel ved driftsstans, vil rekvirenten bli varslet.​

Laboratoriet ble første gang akkreditert 25. februar 2010 av Norsk Akkreditering. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier Krav til kvalitet og kompetanse.​

I laboratoriets analyseoversikt er akkrediterte analyser markert med (A).

Omfanget av akkrediteringen vises i følgende Akkrediteringsdokument

 

Utfyllende informasjon om indikasjon for de ulike analysene og tolkning av svar finnes i brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. 

Referanseområdet for de ulike analysene finnes i analyseoversikten.

NB! Referanseområde kan variere avhengig av analysemetode.​

Laboratoriet har ikke satt referansegrenser for barn på alle analyser. 

 

Laboratoriet HDS kjøper medisinsk-faglige tjenester fra samarbeidende laboratorier ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Brukere av laboratoriet kan kontakte medisinsk faglig personell ved HUS for rådgivning og hjelp til tolkning ved behov.​​

Kontakt

Telefonnummer til laboratoriet

Besøksadresse

Haraldsplass diakonale sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, passord til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by