Elektronisk og papirrekvirering til laboratoriet

Laboratoriet ønsker å yte best mulig service. Vi har en egen bioingeniørstilling som er ansvarlig for forholdet mellom laboratoriet og brukerne. Ta kontakt hvis du vil gi ris eller ros.

​Brukere som trenger faglig veiledning kan henvende seg til laboratoriet. Vi svarer dere på telefon fra klokken 07.30 til 22.00.

Laboratoriet tilbyr hospitering for ansatte ved legekontor som bruker våre tjenester.

Vi ønsker leger fra private og offentlige kontorer, helsesentre, institusjoner, pleie- og omsorgsavdelinger og legespesialister utenfor sykehus velkommen til å levere/sende prøvene til oss.​

Laboratoriet tilbyr elektronisk rekvirering av laboratorieprøver til legekontor som bruker journalsystemene Infodoc Plenario  eller Winmed fra Compugroup Medical.

Laboratoriet samarbeider med det regionale prosjektet under «Støtte til samhandling» og løsningen gjør det mulig for legen  å elektronisk rekvirere laboratorieprøver til Laboratoriet på Haraldsplass og Laboratoriene i Helse Bergen. 

Tjenestekatalogen  er tilgjengelig fra legens journalsystem, og løsningen legger til rette for at legen kan rekvirere prøver og samtidig få hjelp og støtte ved utfylling av rekvisisjon. I tillegg kan man skrive ut merkelapper med prøvetakningsråd til merking av prøvene på legekontoret.
Løsningen gir økt kvalitet på- og forenkling av arbeidsprosessene i laboratoriet ved mottak av prøvene.

Ta kontakt med Anne Marit Fjeldstad (Telefon: 55979287/80) dersom du har spørsmål eller ønsker å benytte Haraldsplass Diakonale Sykehus for elektronisk rekvirering og svar på laboratorieprøver.​

Alle papirrekvisisjoner må være korrekt utfylt med

  • Pasientens fødselsnummer og navn
  • Rekvirentens navn og adresse, legens HPR-nummer og rekvirentkode for foretak
  • Prøvetakingsdato og klokkeslett og signatur fra prøvetaker
  • Eventuelt betaler (trygdekontor, institusjon eller bedrift)

Husk å føre på kliniske opplysninger som kan ha betydning for tolking av analyseresultater.

Sett tydelige kryss i ruten for analyser som ønskes utført. Skjemaet skal leses optisk.​​

Sist oppdatert 03.02.2022