HELSENORGE

Analyseverdier som varsles over telefon

Laboratoriet sender elektroniske svarrapporter til de fleste rekvirenter. Enkelte rekvirenter får skriftlige svarrapporter. Svarrapportene sendes med ordinær post eller med hentetjenesten / budtjenesten.

Rekvirenten vil bli forsøkt varslet ved alvorlig patologiske analysesvar. Rekvirenten vil også bli kontaktet ved korrigering av verifisert svar.

Dersom analysetiden skulle bli betydelig lengre enn forventet, for eksempel ved driftsstans, vil rekvirenten bli varslet.​

Analyseverdier som varsles over telefon:

 AnalyserNedre grenseØvre grense
 S – CK > 6000 U/l
 S – Glukose< 2,0 mmol/l> 28,0 mmol/l
 S – Kalium< 2,5 mmol/l> 6,2 mmol/l
 S – Kalsium< 1,8 mmol/l> 3,0 mmol/l
 S – Kreatinin > 500 µmol/l
S – Magnesium< 0,5 mmol/l> 2,5 mmol/l
S – Natrium< 115 mmol/l> 160 mmol/l
S – Troponin T > 50 ng/l (ringes kun eksterne rekvirenter)
B – Hemoglobin< 7,0 g/dl 
B – Leukocytter< 1,5 x 109/l> 50 x 109/l (første observasjon) ellers > 100 x 109/l  
B – Nøytrofile Granolocytter< 0,5 x 109/l 
B – Trombocytter< 20 x 109/l 
Protrombitid-INR > 6,0
 DDIMER  >4.0 (ringes kun polikliniske og eksterne rekvirenter)
S – Digoksin > 2,6 nmol/l
S-Ionisert Ca (pH korrigert) > 1,60 og < 0,80
 S-TSH  > 100 mIE/L (TSH > 100 og samtidig FT4 > 15 varsles ikke)
​S-FT4​< 4,0 og > 50 pmol/L
S-Paracetamol≥ 500 µmol/L
Følgende analyser tilbys kun interne rekvirenter
Clostridium toxin A og B testPositiv
Influensa PCR A og BPositiv
MRSA PCRPositiv


 

Laboratoriet HDS kjøper medisinsk-faglige tjenester fra samarbeidende laboratorier ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Brukere av laboratoriet kan kontakte medisinsk faglig personell ved HUS for rådgivning og hjelp til tolkning ved behov.​


 

Fant du det du lette etter?