Informasjon om akkreditert måleområde og analytisk variasjonskoeffisient (CV)

Tabellen under viser hvilket måleområde akkreditering gjelder for, det vil si at prøvesvar over eller under oppgitt akkreditert måleområde ikke kan regnes som akkreditert selv om analysen er akkreditert.

​Analytisk variasjonskoeffisient gjelder vanligvis for prøver i normalt område. Noen analyser har en annen analytisk variasjon i ytterkantene av områdene. Fullstendig liste over analytisk variasjon kan fås ved henvendelse til laboratoriet.

Ytterligere informasjon når det gjelder akkreditering og akkrediterte måleområder fås ved henvendelse til laboratoriet ved Haraldsplass diakonale sykehus.​

Akkrediteringsomfang ved Laboratoriet Haraldsplass.pdf
 

Sist oppdatert 07.02.2024