HELSENORGE

Informasjon om akkreditert måleområde og analytisk variasjonskoeffisient (CV)

Tabellen under viser hvilket måleområde akkreditering gjelder for, det vil si at prøvesvar over eller under oppgitt akkreditert måleområde ikke kan regnes som akkreditert selv om analysen er akkreditert.

​Analytisk variasjonskoeffisient gjelder vanligvis for prøver i normalt område. Noen analyser har en annen analytisk variasjon i ytterkantene av områdene, fullstendig liste over analytisk variasjon kan fås ved henvendelse til laboratoriet.

Ytterligere informasjon når det gjelder akkreditering og akkrediterte måleområder fås ved henvendelse til laboratoriet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.​

Parameter

Akkreditert  måleområde

Analytisk variasjons- koeffesientMerknad
Hemoglobin4.0 - 19.0 g/dl1,5 
Erytrocytter2,0 - 6,0 x 10¹²/l1,5 
EVF0.15 - 0.552,5 
MCV60 - 120 fl1 
MCH24 - 342,5 
MCHC30 - 382,5 
Trombocytter50 - 1000 x 109/l5 Rapporterer <1
Leukocytter  1 - 30 x 109/l4 Rapporterer <0,03
Pt INR0,8 - 7,0 14 
D-dimer0,2 - 4,4 mg/L FEU8 
ALAT6 - 200 U/l5Rapporterer < 10
Albumin10 - 60 g/l3Rapporterer < 10
Alkalisk fosfatase5 - 500 U/l5Rapporterer < 10
Amylase3 - 500 U/l3Rapporterer < 10
ASAT5 - 200 U/l4Rapporterer < 10
Bilirubin1.7 - 150 µmol/l6Rapporterer < 5
CK7 - 1500 U/l5 
CRP5-300 mg/l5Rapporterer < 1
Ferritin0 - 600 ug/l7Rapporterer < 5
Fosfat0.8 - 4.0 mmol/l3 
Gamma GT4 - 500 U/l5,5 
Homocystein1 - 50 umol/l5,5 
Jern4 - 50 µmol/l5 
TIBC40 - 100 µmol/l  
Kalium2.5 - 7.0 mmol/l2 
Kalsium1.50 - 3.50 mmol/l2,5 
Karbamid2.0 - 35 mmol/l4 
Kreatinin30 - 500 umol/l3,5 
LD75 - 600 U/l5,5 
Natrium120 - 160 mmol/l1,3 
Protein, total30 - 100 g/l2,8 
Transferrin1.0 - 4.0 g/l3 
Urat100 - 1000 umol/l3 
Glukose1 - 30 mmol/l2,5 
HbA1c22 - 140 mmol/mol3,0 
Kolesterol2 - 12 mmol/l2,7 
Triglyserider0.4 - 4.0 mmol/l5 
HDL-kolesterol0.8 - 3.0 mmol/l4 
TSH0,1 - 30 mlU/l4Rapporterer <0.01 og > 100
Fritt T47.5 - 50 pmol/l7Rapporterer <5.2 og > 77.2
CK-MB0,100 – 60 µg/l5 
Troponin T0,010 – 5,00 µg/l5Rapporterer < 4
Pro BNP50 – 35000 ng/l5 
PSA0,03 - 50 μg/l6Rapporterer < 0.03
CEA0,5 - 85 ng/ml5Rapporterer < 5.0

Blodgruppe

ABO og Rh (D)

   
Blodtypeantistoff undersøkelse   ​​


 

Fant du det du lette etter?