Oversikt over kliniske studier i Norge

På denne siden finner du informasjon om pågående kliniske studier ved sykehusene i Norge. Kliniske studier er studier hvor man undersøker effekten av nye legemidler, nye behandlingsmetoder eller nye diagnostiske metoder. Kliniske studier kan også være studier av sykdomsforløp og andre typer kartlegginger av sykdomstilstander.

      -1
      Side1av 19
      3