Alle helseregioner samlet om lipødemstudien

I slutten av januar var alle de fire helseregionene samlet til samarbeidsmøte om et nasjonalt forskningsprosjekt på lipødem. Den kliniske studien, som hadde oppstart i mars 2022, er under ledelse av Haraldsplass Diakonale sykehus.

Publisert 30.01.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
St. Olav sykehus i Trondheim, Universitetssykehuset i Nord Norge og Sykehuset i Telemark var samlet på Haraldsplass Diakonale sykehus i forbindelse med nasjonal satsning på behandling av lipødem. (Foto: Frida Urheim)

Haraldsplass Diakonale sykehus har i flere år hatt tradisjon for å diagnostisere pasienter med lipødem. Siden 2021 har sykehuset ledet en nasjonal studie på effekt av kirurgi ved lipødem og høsten 2022 gikk Haraldsplass i gang med de første operasjonene.

– En så omfattende studie er ikke gjort tidligere, verken i Norge eller internasjonalt.  Det at vi får til en studie som sikrer at det blir opprettet et tilbud i alle de fire helseregionene i Norge er kjempe viktig, forteller Hildur Skuladottir, overlege ved kirurgisk klinikk på Haraldsplass Diakonale sykehus. 

Universitetssykehuset i Nord Norge har vært pionerer i behandlingen av lipødem og drevet med operasjoner siden 2016, men Haraldsplass er foreløpig det eneste sykehuset i studien som har kommet i gang med operasjoner. Det er planlagt at de andre sykehusene også skal gå i gang med operasjoner. 

Hildur Skuladottir

Hildur Skuladottir er overlege ved kirurgisk klinikk på Haraldsplass Diakonale sykehus og leder lipødemstudien.​

Oversett av helsevesenet i mange år

Forekomsten av lipødem er ikke sikker. I en rapport fra 2020 anslo Helse- og omsorgsdepartementet at lipødem rammer 1 av 3 500 pasienter. 

– Lipødem gir smertefulle ansamlinger av fettvev på bena og noen gang armene også. Kvinner med lipødem har blitt oversett av helsevesenet i flere år og det er derfor viktig at vi nå får etablert skikkelig kunnskap om denne kvinnesykdommen, sier Hildur Skuladottir.

Målet med studien er å kunne gi kunnskapsbaserte anbefalinger om behandling av lipødem. Den kliniske studien omfatter ulike tilnærminger som fysioterapi, kostholdsveiledning og kirurgi.

– Vi håper det vil bidra til at vi kan sette diagnosen tidlig slik at en kan gå i gang med tiltak som letter sykdomsbyrden i ung alder. 

Lipødemstudien nasjonal samling 2023.png

- Jeg er imponert over hvor raskt studien har kommet i gang, sier fagdirektør Petter Thornam (t.v.). (Foto: Frida Urheim)

Rustet til å lede prosjektet

Haraldsplass Diakonale sykehus har hittil inkludert 50 pasienter til studien. Åtte operasjoner er gjennomført siden første pasient ble operer høsten 2022.

– Jeg er imponert over hvor raskt studien har kommet i gang. Stolt over den innsatsen Hildur og hele teamet legger ned, sier fagdirektør Petter Thornam.

Han opplever samarbeidet med de andre sykehusene som svært viktig for å kunne imøtekomme pasientgruppens behov for behandling. Foreløpig er det St. Olav sykehus i Trondheim, Universitetssykehuset i Nord Norge og Sykehuset i Telemark​ som er med i studien. 

– Det er nybrottsarbeid å lede et så stort nasjonalt prosjekt fra Haraldsplass, men vi ser at vi med vår størrelse og gode samarbeidsforhold er godt til rustet til å lede slike prosjekter, forteller han videre.​​​​

Haraldsplass Diakonale Sykehus har fra Helse Vest RHF fått i oppdrag å starte en klinisk behandlingsstudie over en femårsperiode for personer med lipødem. Målet med studien er å kunne gi kunnskapsbaserte anbefalninger om behandling av lipødem.

Studien er åpen for inkludering fra 11.03.2022 fram til 31.12.2023

Samarbeidspartnere:

  • ​​Helse Midt: St. Olavs Hospital, Trondheim (rekrutterer)
  • Helse Nord: Universitetssykehuset Nord-Norge (under planlegging)
  • Helse Sør-Øst: Sykehuset Telemark, Skien (under planlegging)​