Anagha P. Parkar har disputert

27. august var en stor dag for Anagha P. Parkar som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The role of imaging in anterior cruciate ligament reconstruction".

Publisert 15.09.2021
Anagha disputerer

Anagha P. Parkar, spesialist i radiologi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, disputerte 27. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen hennes "The role of imaging in anterior cruciate ligament reconstruction" undersøker hvilken rolle bildediagnostikk har i rekonstruksjon av fremre korsbånd. 

Etter rekonstruksjon av fremre korsbånd blir bildediagnostikk ofte brukt som et teknisk mål på om operasjonen har vært velykket gjennom å måle plassering av borrekanaler på bilder. Parkars avhandling har sett at målinger gjort på forskjellige typer radiologiske bilder viser signifikante forskjeller. Disse forskjellene oppstår på grunn av forskjellig utsnitt i de ulike metodene, hvor man ser minst variasjon når målingene utføres av radiologer på CT-bilder. Vinkelmåling av rekonsturert korsbånd fører oftere til falskt positivt funn sammenlignet med måling av borrekanalplassering på CT-bilder. Etter operasjon er vurdering av MR-bilder komplisert, og man ser stor variasjon mellom radiologers vurdering. 


 - Anagha leverte 100% slik vi er vandt med. Rolig, avslappet, lyttende og analytisk. Hun svarte godt på spørsmålene. Vi var alle imponerte!

Hovedveileder, professor Eirik Johan Solheim
Disputasen ble ledet av førsteamanuensis II Jesper Blomquist. Grunnet smittevernregler var det begrensinger på hvor mange som kunne være fysisk til stede i auditoriet, men mange - inkludert Parkars 1. opponent professor Christian Pfirrmann (Radiological Institute Zurich) fulgte disputasen over Zoom. 2. opponent Associate Professor Tone Gifstad fra NTNU og 3. medlem av komiteen var Ph.d. Leif Oltedal fra Universitetet i Bergen var til stede i auditoriet, sammen med et knippe andre utvalgte tilskuere. ​

Doktorgraden ble gjennomført ved Klinisk Institutt 1, Det Medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Professor Eirik Johan Solheim var hovedveileder, og Miraude Adriaensen ved Zuyderland Medisches Centrum, Heerlen, Nederland var medveileder.