Anne Gro Heyn Faleide har disputert

Fredag 16. desember disputerte Anne Gro Heyn Faleide for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «It`s all in my head now – Readiness for return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction”.

Publisert 16.01.2023
AGHF disputas

​Anne Gro Heyn Faleide er utdannet fysioterapeut med master i Klinisk Fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet. Hun jobber som spesialfysioterapeut ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, og er tilknyttet forskningsgruppen Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR). Gjennom sitt doktorgradsarbeid har hun undersøkt ulike komponenter av et retur-til-idrett testbatteri som benyttes for å bedømme når en pasient er klar for å returnere til idrett etter kirurgisk rekonstruksjon av et avrevet korsbånd.

Fokusområdene i avhandlingen er psykologisk beredskap, økt laksitet og fysiske tester. Faleide har oversatt skjemaet «Anterior Cruciate Ligament – Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI)» til norsk og validert dette. I tillegg har hun fulgt opp pasientene to år postoperativt for å undersøke nye kneskader og retur til idrett. Hun har sett på hvilke deler av testbatteriet som gav mest informasjon om hvordan det går med pasientene. Faleide sitt arbeid forteller oss at et retur-til-idrett testbatteri bør inneholde vurdering av psykologisk beredskap og undersøkelse av kneslakk.

Temaet for prøveforelesningen var «Diagnosis and management of patellofemoral pain. Evidence and clinical practice», hvor Faleide presenterte en grundig oversikt over nåværende forskning og praksis rundt patellofemorale smerter. I selve disputasen ledet Faleide oss trygt gjennom sitt doktorgradsarbeid og sine tre publiserte artikler. Deretter ble Faleide grundig utspurt av komiteen, som hadde latt seg imponere over forskningen som har utgått fra doktorgradsprosjektet hennes.

Førsteopponent var førsteamanuensis Per-Henrik Randsborg som jobber som overlege ved ortopedisk avdeling på Akershus Universitetssykehus. Andreopponent var Nicky van Melick, tidligere fysioterapeut og nå forsker ved Anna Hospital Geldrop i Nederland, som har gjort mye arbeid rundt retur til idrett etter korsbåndskirurgi. Tredje medlem av komiteen var førsteamanuensis Trude Gundersen ved Universitetet i Bergen. Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Kjell Matre.

Faleide og hennes veiledere

Faleides hovedveileder har vært førsteamanuensis Eivind Inderhaug, og han beskriver Faleides arbeid slik: «Anne Gro har gjort en fantastisk jobb gjennom hele doktorgradsløpet og arbeidet hennes har blitt lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Å kartlegge de mentale utfordringene rundt alvorlige kneskader er viktig da dette kan være til hinder for at pasientene kan komme tilbake til den aktiviteten de ønsker. Vi i STAR er veldig glad for innsatsen Anne Gro har lagt ned og ser frem til at hun skal fortsette arbeidet i gruppen

Professor Liv Heide Magnussen, førsteamanuensis Bård Bogen og pensjonert overlege Torbjørn Strand har også vært veiledere. Samtlige er svært stolte over Faleides arbeid, og ønsker henne lykke til videre med forskningen. ​