Bergen Covid-19 Research Group vant prisen for årets forskningsmiljø

I forbindelse med fakultetets dag ved Universitetet i Bergen 19. april, mottok Bergen Covid-19 Research Group prisen for årets forskningsmiljø. Gruppens forskning har siden våren 2020 dannet et viktig kunnskapsgrunnlag for lokale, nasjonale og internasjonale politiske beslutninger.

Publisert 21.04.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Kristin Greve, Rebecca Cox og Bård Reiakvam Kittang.
Bergen COVID-19 Research Group var den første gruppen som startet forskning på COVID-19 i Norge. Gruppens forskning har bidratt vesentlig til utviklingen av feltet pandemiberedskap og smittevern, blant annet ved å gi sanntidsdata for Norge gjennom hele pandemien for å veilede helsemyndighetenes respons på pandemiens virkning på folkehelsen. 
 
– Det har vært veldig kjekt å være med i gruppen fra den spede starten våren 2020 og frem til i dag. Det har vært lagt ned mye arbeid fra mange, men lysten og motivasjonen til å forstå det nye virusets vesen har vært en god drivkraft, sier overlege og professor i infeksjonssykdommer ved Haraldsplass og UiB, Bård Reiakvam Kittang.

– Det har dessuten vært fint å se at resultater fra studiene raskt har fått betydning for håndteringen av pandemien i Norge. 
  
Bergen COVID-19 Research Group har sitt utspring i forskergruppen Infeksjon og mikrobiologi ved Klinisk institutt 2. COVID-19 Research Group ledes av professor Nina Langeland og professor Rebecca Cox. 
 
– Som gruppens representant for HDS og sykehjemsetaten, vil jeg rette en spesiell takk til medarbeidere og pasienter som har bidratt ved disse institusjonene. Uten velvillige kolleger og pasienter hadde det ikke blitt noe sving på pandemiforskningen i Bergen, sier han.   ​​

​Funn av lokal, nasjonal og internasjonal betydning 

Forskergruppen ble etablert like etter pandemien brøt ut med topp-forskere fra feltet og sentrale aktører i kommune- og helsesektoren på Vestlandet. 
 
– Nina og Rebecca har vært grunnfjellet i all aktivitet som har sprunget ut fra gruppen. De var på ballen allerede før vi fikk de første koronatilfellene i Bergen, og har vært veldig flinke til å knytte kontakter i forskjellige vitenskapelige og kliniske miljøer både i spesialist- og primærhelsetjenesten. 
 
– Dermed har vi lyktes med å få en helhetlig tilnærming til kliniske, immunologiske og smittevernmessige forskningsspørsmål i en relativt liten og oversiktlig geografisk region.  Det mener vi det har kommet mye godt ut av, og det er fremdeles en rekke ubesvarte spørsmål som det jobbes videre med. 
  
Under hele pandemien har medlemmene i gruppen bidratt til ledelse og gjennomføring av medisinske COVID-19 forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har gruppen bistått i flere kommisjoner og kunnskapsprogram. 
 
– Gruppen har gitt viktige bidrag til det store, nasjonale forskningssamarbeidet NOR-COVID, internasjonale studier, samt de to nasjonale koronakommisjonene og Europakommisjonen. 
  
Gruppen består av utbruddsforskere, infeksjonsmedisinere, laboratoriebaserte virologer og immunologer som representerer Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Bergen kommune, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, og Haraldsplass Diakonale sykehus på Vestlandet. 
 
–  Alt i alt er kanskje det artigste at alle forfatterne av de mange vitenskapelige artiklene med data fra Bergenskohorten har hatt sitt virke og bosted mellom de syv fjell. Dette illustrerer at lokale forskningsmiljøer kan lykkes med pandemiforskning om man er raskt ute, planlegger godt og står på. 
 
–​ Det har vært intens jobbing, men også mye latter og koronavitsing.


dsc_0132.jpg_red.jpg

Bergen Covid-19 Research Group, med Rebecca Cox og prisen i midten. (Foto/ill.: Paul-Andre Sommerfeldt, UiB)

​Påminnelse om viktigheten av forskning

Gruppens tidlige epidemiologiske og immunologiske funn ga viktig informasjon om virusets evne til å spre seg i den norske befolkningen og i helsevesenet. Arbeidet gruppen har gjort vil være viktig for fremtidig infeksjonskontroll for nye patogener. 
 
– Jeg er imponert over den jobben som har blitt gjort av forskergruppen. Deres funn har vært sentrale i sykehusenes arbeid med å håndtere pandemien, sier Kjerstin Fyllingen. 
 
Gruppen har også vært aktiv involvert i forskningsformidling under hele koronaperioden.  
 
–​ Det at de blir belønnet med en slik pris, er en viktig anerkjennelse som er dem vel unt. Samtidig er det en god påminnelse til helsetjenesten om viktigheten av å satse på og legge til rette for forskning. 

​​