Besøkende

Vi oppfordrer fortsatt besøkende om å holde på gode smittevernrutiner under besøk på sykehus.

Publisert 28.02.2023
Grafisk brukergrensesnitt

Bli hjemme dersom du har tegn til infeksjon

Dersom du er syk eller har symptom på akutt luftveisinfeksjon eller annen smitte skal du selvsagt ikke komme på besøk. Dette betyr at du holder deg hjemme dersom du har tegn til infeksjon, som hoste, snue, feber eller andre infeksjons-symptomer.