Digitale innkallingsbrev

Fra og med 5. mars vil pasienter får innkalling digitalt ved å logge inn på www.helsenorge.no og lese brevene der. Nye brev blir varslet med tekstmelding på pasientens mobiltelefon.

Publisert 28.02.2020
Sist oppdatert 02.01.2023
Pasienter vil få digitale innkallingsbrev via HelseNorge, og melding om at nytt brev er sendt via SMS.

For de som er vant med å bruke telefonen til det meste, er det godt nytt at innkallingene fra sykehuset nå blir digitale.

Digital kommunikasjon er etterspurt

Frem til nå har pasientene fått innkallingen både som vanlig post og elektronisk. De fleste innbyggerne er digitale i sin hverdag. Derfor bør kommunikasjonen fra sykehuset også bli tilgjengelig via de digitale plattformene de er på til daglig, som i hovedsak er på telefonen.

Kun til de som er digitalt aktive

Ikke alle pasienter blir omfattet av overgangen til digitale brev . Vilkårene for å motta digitale innkallingsbrev er de som:

  • har logget seg inn på Helsenorge.no og gitt samtykke, og som har tilgang til alle tjenester som ligger på Helsenorge.no
  • har logget seg inn på Helsenorge.no en eller flere ganger de siste 18 månedene
  • har elektronisk ID fra BankID, Buypass, eller Commfides.

Ikke alle vil få innkalling digitalt

Pasienter som aldri har logget seg inn på en offentlig tjeneste på nett,
som er reservert mot digital kommunikasjon fra det offentlige,
eller er under 16 år, vil fremdeles få sin innkalling som brev i posten.

Helsenorge.no er sentral

Det digitale innkallingsbrevet blir sendt til tjenesten «Dokumenter» på Helsenorge.no. Pasienten logger seg inn på Helsenorge.no med sin elektroniske ID og finn innkallinga der. Tjenesten er enkel, og fungerer greit via smart-telefon.

Pasienter som får digitale innkallingsbrev blir varslet med tekstmelding på telefonen. Dette gjør det enkelt å følge med på når en blir kalt inn til sykehuset.

Pasientene vil få varsel:
1. med informasjon om tildeling av time
2. om at innkallingen er lagt i «dokumenter» på Helsenorge.no
3. med påminnelse om time